Man kan virkelig lure på hvordan Ap og Sp sammen kan komme fram til at 5 år med usikkerhet, uten mulighet for langsiktig planlegging, er løsningen for at Kristiansand, Søgne, og Songdalen skal komme videre, hvis det blir reversering av sammenslåtte kommuner.

Er det så utspekulert at Ap og Sp er sikker på at når folk flest skjønner konsekvensen av reversering, og den uro som dette vil medføre, vil flertallet bestemme seg for å si nei, dette orker vi ikke?

Hvorfor var regjeringen så utydelig og tidsknapp før bystyret skulle avgjøre om man ønsket avstemming om reversering, og hvorfor er de stadig utydelige. De vil dekke en rimelig andel av kostnadene med reversering, det er alt de nå sier, men hva er en rimelig del? Kostnadene blir enorme, en omstillingsprosess kan kanskje måles i rene kroner og ører, men den ineffektivitet, frustrasjon og usikkerhet som bygges i hele organisasjonen, vil nok prege landsdelen i langt mer enn 5 år, og kan ikke uten videre kostnadsberegnes.

I valgkampen 2021 var Slagsvold Vedum god på latter, han lo av de fleste spørsmål og svarte sjelden konkret, resultatet ser vi nå, det er latterlig, det er uansvarlig, det er høyt spill med ansatte som blir usikre på framtidig jobb, det er imot alle avtaler om involvering og ryddige prosesser. Det er også et høyt spill med hele sørlandsregionen, og det vitner om en regjering som ikke hører på folket og ikke respekterer lokaldemokratiet, men er villig til å ofre dette grunnet egne uenigheter.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.