Norge skal alltid være et fritt og selvstendig land med suverene grenser og makt over eget territorium. Overnasjonale avtaler rammer vår selvstendighet og folks lommebok helt unødvendig og hardt.

Derfor vil Demokratene trekke Norge ut av EØS, ACER, Schengen, Marrakesh- og Parisavtalen. NATO-medlemskapet skal bestå.

Demokratene mener at handel og samarbeid mellom frie stater ikke er forenelig med tvang, press eller overnasjonalitet. Derfor ønsker vi frihandelsavtaler og samarbeid over landegrenser i gjensidig respekt for hverandres suverenitet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.