Det har vi gjort fordi de vil føre til evigvarende tap av uerstattelig natur og kulturlandskap. De 4 vindkraftverkene i drift i Agder har ført til tap av villmark på nærmere 50 km2. Til sammenlikning er Agders største øy, Tromøya, 28 km2, og planene for motorvei fra Kristiansand til Ålgård vil forbruke natur og kulturlandskap større enn øya Hidra som er ca 20 km2. I tillegg kommer andre store miljøproblemer, ikke minst forurensing.

Vindkraftmotstanden er bred og sterk landet over, ikke minst i Agder, og regjeringen mener at motorveiutbygging må nedskaleres. Bygging av landbaserte vindkraftanlegg og mange motorveiprosjekter er meget kontroversielle på grunn av de omfattende miljøkonsekvensen de fører til og fordi samfunnsnytten er høyst usikker og udokumentert. De er begge svært kompliserte saksfelt, og mange har behov for god og balansert informasjon noe som ikke minst er pressens oppgave.

Fvn hadde et større oppslag fredag 02.09. «Vil ha mer vindkraft i Agder» hvor Leon Notkevich (Buheii Vindkraftverk) uten ett eneste kritisk spørsmål fikk fremføre sitt syn; skjønnmaling av kraftverket på Buheii, behov for mer vindkraft, og en tiltro til rettssystemet som viser at Notkevich umulig kan ha fått med seg Høyesteretts enstemmige dom om Fosen Vindkraftverk. At avisen heller ikke sørget for kontradiksjon, underbygger brudd på god presseskikk.

Avisens leder nå mandag formidler en tilsvarende ensidighet om motorveibygging, denne gangen med begrunnelse i de tragiske dødsulykkene på E 39. La det være helt klart. Ingen kan unngå å bli berørt av dødsulykkene, og alle ser nødvendigheten av en ny, trafikksikker vei. Men er da 4 felts vei med fart 110 km/t den eneste og beste løsningen? Trafikkmyndighetene mener ikke det. Ifølge veimyndighetene, blant andre Vegdirektoratet – rapport 2019, er lavere fart, 90 km/t og midtdeler en mer trafikksikker vei. Denne veiløsningen har i tillegg andre vesentlige fordeler – miljø- og ressursmessig.

Det er sterkt å beklage at Fædrelandsvennen, ikke minst som den store regionavisen i Agder den er, presenterer så kontroversielle og sammensatte saker på en ensidig, forenklet og forførende måte. Fra pressens «Vær-varsom plakat» sitat: Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Etter min mening har Fædrelandsvennen ikke ivaretatt denne oppgaven gjennom avisens dekning av de nevnte sakene, en forsømmelse som avisen også tidligere har begått med oppslag om de to saksområdene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.