Jeg har lyst å ta initiativet til et møte med de andre partiene der vi ser om det er mulig å komme til en enighet om strømkrav på vegne av Agder. Jeg tenker vi starter med gruppeledere pluss inntil 1 person til fra hver gruppe.

Når vi er enige så kan vi melde saken inn i fylkestinget som en henvendelse til regjeringen, der vi ber om et møte med energi og miljøkomiteen for å drøfte hva vi kan få til enten i fylkesutvalget eller i fylkestinget.

Jeg tror det er fornuftig å samle en bredde av partiene for å se hva vi kan få til, og hva vi kan samle oss bak. Uavhengig hvilken regjering vi har så må vi arbeide for lavest mulig kraftpriser. Dette er ikke noe pekefinger mot AP, dette gjør vi samme fordi vi krever rimeligere strøm.

Deler fylkesordfører mine forslag om å samle oss ikke bare bak et slikt stemmekrav, men også andre urimeligheter som igjen kan ramme oss.

Det er i SP og FrP vi står sammen om norske forbrukere, men jeg håper at Arbeiderpartiet og Høyre svarer konkret hva de kan gjøre i 2025-2029. Jeg tror at det vil lønne seg å snu for Høyre slik at de skiller seg fra Ap med krafteksport.

Mine konkrete forslag: Økt strømstøtte så prisen er lik i hele landet. Kutte eller redusere kraften vi eksporterer. Ikke elektrifiser norsk sokkel. Etablere flere modulære kjernekrefter Avvis alle landbaserte vindturbiner som ødeleggenatur, ikke kutter klimautslipp og dreper dyr. Innføre make pris på strøm på 50øre KWT.