Nå gjelder det EUs fjerde energipakke, som vil føre Norge enda tettere inn i EUs energipolitikk som er styrt av EUs lover og regler. Hvor langt er regjeringen villig til å gå for å risikere at norske strømpriser raner norske husholdninger og risikerer at norske bedrifter ikke får levelige vilkår og må avvikle?

EUs politikk med gradvis å innføre energipakker er å tilpasse EUs liberalistiske politikk i Norge. En politikk som er styrt etter markedets prinsipper basert på EUs fire hellige friheter; fri bevegelse av tjenester, personer, varer og kapital.

Regjeringen prater om å nedsette utvalg for å se på tiltak for å redusere strømprisen, men unnlater til stadighet å prate om det som er det reelle problemet med de høye strømprisene i deler av Norge. Innbyggerne, industri og annet næringsliv i Norge lever i en dyrtid, til tider med svært høye strømpriser og politikernes manglende vilje til å styre kraftpolitikken.

Hva er det som foregår i regjeringskvartalet og blant toppene i Arbeiderpartiet? Er rådgiverne hentet inn fra feil sted og burde det heller vært flere rådgivere fra grasrota? For dersom dette fortsetter vil det fort kunne bære fryktelig galt av sted for Arbeiderpartiet. Tillit er ikke noe en har, men noe en skal gjøre seg fortjent til. Dersom Arbeiderpartiet skal få tilliten tilbake må det lyttes mere til grasrota og fagbevegelsen. Vi trenger et sterkt styringsparti på venstresiden ved at Arbeiderpartiet leder an.

Energiminister Terje Lien Aasland uttalte i møte med EU at det er nasjonalistiske og populistiske løsninger som kommer fra enkelte deler av kraftopprøret i Norge. En slik uttalelse var et fullstendig bomskudd og svært uheldig. Kanskje energiministeren burde vise mer respekt for de meninger som kommer fra grasrota. Energiministeren får mene hva han vil, men dersom grasrota eller fagbevegelsen ikke blir lyttet til vil det raskt bli opprør og reaksjoner. Noe som Fellesforbundets tillitsvalgte viste til gangs i sitt landsmøte forleden. Det må regjeringen ta innover seg.

Norge må kjempe for å beholde suvereniteten over vår vannkraft og strømpriser. Vi må unngå en fullstendig liberalisering av krafta vår og sikre at strømprisene og eierskapet bestemmes av norske politikere. Vi kan ikke tillate at markedskreftene får herje med folket og næringslivet, og vi må unngå at vårt kraftmarked blir til et markedsliberalt frislipp.

Dette handler ikke om å kutte kablene slik statsminister Jonas Gahr Støre sa på landsmøte til Fellesforbundet og som han tidligere også har uttalt. Ingen har nevnt at vi skal kutte kablene, men derimot sikre at Norge får fullstendig kontroll på kraftmarkedet slik at strømprisene fortsatt skal være rimelige og forutsigbare for den norske befolkning, industri og annen næringsvirksomhet.

På vegne av et enstemmig representantskap for LO i Østre Agder