Men den eneste måten Arbeiderpartiet kunne få «makt» på i inneværende stortingsperioden var ved å «hestehandle» med Senterpartiet. Derfor måtte de også «svelge» Senterpartiets løfte om å oppløse Nye Kristiansand kommune. Ville det vært flertall i Arbeiderpartiet for å gjøre dette uten at de ble presset til det av Senterpartiet?

Jeg tviler på det. I så fall ville det vært stikk i strid med partiets sentraliseringspolitikk på de fleste områder etter krigen. Men ting tar tid. Det er nå gått to år siden regjeringsskiftet. Det vil enda gå noen måneder før et bindende stortingsvedtak om oppløsning kan skje, og enda lenger tid før en gjennomføring vil kunne skje.

Er det mulig å se for seg at et nyvalgt Storting om to år, med borgerlig flertall, vil kunne reversere oppløsningsvedtaket igjen og at Nye Kristiansand kommune derfor likevel vil kunne bestå?

Jeg er ingen ekspert på hva som er «sedvanerett» eller hva som ellers gjelder i slike saker, men en uttalelse om dette fra kompetent hold kunne være interessant å få. Jeg antar at slike situasjoner ikke er vanlige, men det er jammen heller ikke flertallsavgjørelsen som sannsynligvis nå vil komme.

Å bruke 400 millioner kroner på en kommune-oppløsning mens mange «vanlige folk» og bedrifter i vårt område sliter med høyere strømpriser enn ellers i landet, kan ikke være riktig. For ikke å snakke om den usikkerheten som skapes, både for 9000 kommune-ansatte og for bystyrets langtidsplanlegging.

Men «Makta» rår uten at slike hensyn ser ut til å vektlegges av det nåværende stortingsflertallet i det hele tatt. Finnes det andre betegnelser på dette enn ren og skjær galskap?