Det ble utvist et stort engasjement og spørsmålene var både gode og mange.

Planen for hvordan trafikken og parkeringen i området skal være fremover skal nå ut til høring.

Et av problemene som i dag eksisterer og som med redusert fremtidig parkering bare vil øke, er de utfordringene som en del av de kommersielle virksomhetene som befinner seg i Posebyen opplever.

Et eksempel i så måte er et begravelsesbyrå som får tilkjørt kister. Ifølge innehaver av byrået kan man risikere å måtte lesse av transporten i Tresse for deretter å bringe kistene opp til byrået. Slike ting må man i høyeste grad unngå ved at man i planen sørger for spesielle lommer for slike.

Et annet eksempel er blomsterforretninger. Det er ikke nok med på- og avlastingsstopp. Blomster må også pakkes inn. Det er derfor behov for korttidsparkeringsplasser.

Jeg håper at dette blir tatt alvorlig opp i den høringen som nå skal finne sted, slik at det blir funnet en løsning som er akseptabel for denne type bedrifter.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.