For det første, hjemmeværende mor er ikke synonym til stabilitet eller trygghet i et hjem. Trygghet og stabilitet er faktisk ikke knyttet til kjønn eller roller, denne stabiliteten for barn kan skapes av både far, omsorgsperson eller besteforeldre. Et trygt og stabilt hjem skapes av trygge, omsorgsfulle voksne som klarer å gi gode rammer for barna.

Tilbake til velferdsstaten, om halvparten av innbyggerne skulle holdt seg hjemme, så fyller vi ikke behovet for arbeidskraft!

Det er faktisk din og min arbeidskraft som er Norges viktigste økonomiske ressurs; faktisk tre firedeler av nasjonalformuen. Arbeid gir store skatteinntekter, og bidrar til å finansiere velferden. Den norske velferdsmodellen er altså avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse! Og du kan ikke sammenligne økonomien på 70-tallet med dagens marked, konsumprisindeksen er ikke det samme og på grunn av samfunnsutviklingen, lav kronekurs, høy strømpris og krigen i Ukraina er det umulig å leve på samme måte som for 50 år siden.

Jeg undrer meg om du, Svein Inge, vet hvilket gode du har i velferden siden du er imot velferdsstaten som vi har bygget opp. Her har du en kort oversikt:

Utdanning: Velferden betaler for vår utdanning. Og om vi ikke hadde hatt dette godet, da er jeg i tvil om du hadde lært deg å lese og skrive.

Helse: Vi har veldig gode helsebetingelser i Norge. Våre barn og ungdommer har gratis helsetjenester, noe som også har ført til mindre barnedødelighet. Flere barn får hjelp til all helse, vi voksne får også tilgang til god helsehjelp uten at det vil koste oss skjorta! Og den dagen du pensjonerer deg, Svein Inge, da er det velferdsstaten som tar vare på deg. Der er du heldig, for det er flest kvinner som jobber i førstelinjen i helsevesenet. Muligens du vil føle et snev av å være hjemme med husmoren igjen..?

Uten velferdsstaten vil flere leve i fattigdom, og da er det få som får råd til annet enn mat og strøm. Noe som kan resultere i nesten null gjester på Protestfestivalen. Det vil videre føre til at du, Svein Inge, vil miste inntekt og arbeid. Men ingen grunn til å bekymre deg for manglende inntekt i dagens samfunn, for velferdsstaten sørger for at du kan søke om dagpenger eller økonomisk sosialstønad m.m.

Din våte drøm om husmorrollen skal forbli kun en drøm. Vi kvinner er mennesker, helt på lik linje med resten av befolkningen. For 50 år siden hadde ikke vi dagens valgfrihet til å skille oss dersom ekteskapet ikke fungerer. Og for 50 år siden var kvinner mer avhengig av mannens inntekt, noe som også ga kvinner begrensninger til å leve selvstendige liv.

Svein Inge Olsen har heller ikke tenkt på vold i nære relasjoner; Det er flest kvinner som blir utsatt for vold. Og ifølge en ny rapport fra UN Women og UNODC er det kvinner og jenter som er mest utsatt for å bli drept av personer i nær relasjon i sitt eget hjem. Nåværende eller tidligere partnere er mest sannsynlige gjerningsmenn, og utgjør nesten 65 prosent. Dette er ett av de mest gjennomgripende menneskerettighetsbruddene i verden!

Men om Svein Inge Olsen virkelig vil leve i et samfunn med tradisjonelle kjønnsroller med husmødre, kan jeg anbefale deg å flytte til Saudi-Arabia eller Iran.