De siste årene har investeringene og fokuset på å etablere store grønne og bærekraftige næringer eksplodert i fylket vårt. Det er noe vi skal være stolte av. Men at vi har kommet såpass langt som vi har betyr derimot ikke at vi skal sette oss på bakbeina. Det betyr at vi har mulighet til å satse enda mer og må være årvåkne for nye investeringer.

For vi er også heldige med hvordan staten har valgt å investere, og at regjeringen ser at Agder er en perfekt lokasjon til nye grønne næringer. At regjeringen velger å støtte batterifabrikken i Arendal med en kvart milliard kroner er et godt eksempel og bekreftelse på den enestående jobben som Arendal kommune har lagt ned i arbeidet om å få grønn industri til byen. At regjeringen også velger å bevilge millioner av kroner til Kristiansand for å styrke havvindkompetansen her ytterligere, er et godt steg mot å gjøre Kristiansand til Norges havvindhovedstad. Det er lokale, regionale og nasjonale politikere, sammen med det lokale næringslivet, sitt ansvar å legge til rette for at havvinden kommer til oss på Sørlandet. Infrastrukturen og kompetansen taler til vår fordel.

Næringsklyngene og politikerne må være sitt ansvar bevisst om hvordan vi kan tilrettelegge ytterligere for flere grønne industrier. Karbonfangst og hydrogenanlegg er andre næringer vi må legge til rette for om vi skal bli Norges grønneste og mest fremtidsrettede landsdel. Der håper jeg virkelig at vi kommer.

Agder er en landsdel som fortsatt har høy grad av sysselsetting innen petroleumsvirksomhet. Et Europa som fremover vil fase ut disse energikildene, gjør at vår landsdel er svært sårbar og må ta førersetet for å opprette nye næringer som kan sysselsette fremtidens egder.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.