«Når du hører ordet kultur, tenker du kanskje på teater, musikk, litteratur og kunst, men dette er bare én måte å forstå begrepet på. Kultur er et komplisert begrep, og nesten ingen er enige om hvordan vi skal forstå det».

I Kristiansand mener jeg begrepet er klart definert som «Finkultur». Kilden, Kunstsilo og nå det nye museumsbygget på Odderøya. Som kulturbygg ellers blir også de tilgodesett med millionbeløp.

Sett litt i perspektiv: Hele samfunnet, også Kristiansand, sliter med et raskt voksende problem blant vår ungdom. Vold, narkotika og vinningskriminalitet er blitt ungdommens kulturbegrep. (Kan du rappe en sykkel, hvorfor ikke ta to)? KRS har den siste tiden belyst problematikken rundt vold og trusler mot ansatte i skolen. «Det er den mest alvorlige arbeidsmiljøutfordringen vi har, og vi har sett en økning av avvik, sier kommunalsjef for skolene Rune Heggdal».

Vi bygger og bygger kulturhus myntet på liebhabere av teater, musikk, litteratur og kunst. Men, hva pokker hjelper det? Fremtidens voksne vil forlengst ha kjørt samfunnet i grøfta, dersom ikke finkultureliten kan få på seg briller med vidsyn.

Etter min mening må begrepet «Kultur» omfatte alle samfunnslag, ikke bare finkulturen, som ifølge Store Norske Leksikon definerer: «Finkultur er en kulturform som antas å appellere særlig til en elite eller en overklasse. Det omfatter ballett, opera, seriøs musikk, bildende kunst og lignende». Traff jeg noen her? Ferdig snakka, foreløpig...