Sentralt i SVs program står alliansebygging med folk, bevegelser og aksjoner, som kan skape press og forandring, samt med andre partier som kan bidra til at SV får flertall for forandring.

Jeg er aktivt medlem i, og gir pengestøtte til, frivillige organisasjoner, som omfatter:

•SOS-Barnebyer

•Framtiden i våre hender

•Naturvernforbundet

•World Wildlife Fund

•Dyrevernallliansen

•Den norske turistforeningen

Når det gjelder allianser inn i andre politiske partier, så omfatter det enkeltpersoner i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Selv har jeg tatt til orde for en sammenslåing an gamle Grindheim kommune med Åseral kommune og Hægebostad kommune med Eiken. Jeg har vært i kontakt med Arbeiderparti-ordfører Inger Lise Lund Stulien i Åseral og Aslaug Verdal i gamle Grindheim kommune.

Når det gjelder nye Kristiansand kommune, støtter jeg Arbeiderparti-ordfører Jan Oddvar Skislands gode intensjoner med å bygge en ny storkommune.

Nær det gjelder Senterpartiet, støtter jeg partiveteran Margit Seland og John Håvard Seland.

Jeg har også aktivisert med i Skogbruk. Der har jeg allianser med Skogeierforbundet, medlemsbladet Skog, At skog i Audnedal og Hægebostad. Jeg har laget skisse til dem basert på levende skog-standarden.

Trærne på Smevollen der jeg kommer fra, står nå og råtner og visner. De må hogges og bli til tømmer og ved. Vi må følge levende skog-standarden ved hogst. Da går vi en forynget levende skog. Når det gjeldet suksesjoner i skog og vilt i skogen, har jeg alliert meg med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Jeg har blant annet skrevet om hvordan viltet tilpasser deg matfatet i skogen etter hvert som den vokser igjen.

Det var et utvalg av mine alliansepartnere.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.