Det ble gjort et vedtak i helseutvalget om «midlertidig» flytting av beboere til Klepplandstunet den 14.02.23 (sak 10/23). Dette skulle være i den perioden det tok å ruste opp bygningene for å tilpasse de ansattes arbeids-situasjon og mangel på medisin-rom og personalrom. Det var imidlertid helt umulig for de som stemte for flytting, å gi lovnad om å flytte de 14 beboerne tilbake til Langenes.

Det ble argumentert med at det var vanskelig å rekruttere ansatte, og at ikke bokollektivet var tilsluttet store fagmiljøer. I tillegg kommer en mulig økonomisk innsparing. Dette vet vi er viktig, men var det så umulig?

Var noen i dette møtet i helseutvalget litt vel ivrige til å ofre denne flotte institusjonen og arbeidsplassen for å kutte i budsjettet innen helse? Det er ingenting i veien med Klepplandstunet og de ansatte der. Litt vemodig at navnet på den ene avdelingen heter «Langenes avdelingen» som det står på døren.

Innstillingen fra Kristiansand kommunes administrasjon i sak 25/24 den 14. mai lyder:

1. Helseutvalget gir sin tilslutning til administrasjonens vurderinger om å ikke reetablere drift av heldøgns omsorgsplasser ved Langenes omsorgssenter. 2. Direktør for helse og mestring holder helseutvalget orientert om vurderingene av alternativ bruk av Langenes omsorgssenter.

Det skrives også om å bruke bygget til vanskeligstilte barn/ungdom. Hvordan blir dette juridisk mulig, når tomta en gang ble donert, øremerket eldreomsorg?

Hvordan er dette konsekvensutredet med naboer og barnehage som nærmeste nabo?

Det virker som om administrasjonen i Kristiansand kommune og politikerne er mer beskjeftiget med: byvekstavtale, kunstsilo, arealutvikling, utendørs svømmebasseng og generell sentralisering av tjenester.

Hva med de eldre, pårørende og ansatte som ikke blir hørt? Og hvor er det blitt av nærhet, forutsigbarhet, kjennskap og lokalkunnskap i alle ledd og for alle berørte parter? Skal vi virkelig finne oss i at våre eldre blir økonomiske brikker i et svært presset regnskap?

Det er all grunn til å rope et varsku, på vegne av alle involverte.