Visste du at det er flere ansatt på Rikshospitalet enn det er i Forsvaret? Tenk litt på den, og vurder det opp mot vår evne til å forsvare hele landet.

For en forsvarsvenn er det flott å se at det virker å være bred politisk enighet om at forsvaret må styrkes. Det er derimot trist å se at huset må være godt påtent før noen reagerer og vil tegne større forsikring. Hva og hvordan styrkingen skal skjer, er derimot mer uklart foreløpig, men på i nyhetene på NRK 12. mars sa Statsminister Støre at de Forsvaret skal styrkes de neste 10 årene. Til det er det bare å si: Det har vi ikke tid til.

Ukraina krigen viste oss hvor fort en fare kan eskalere, og da må vi være klar. Forsvaret mangler utstyr og ammunisjon for over 40 milliarder kroner. Det er nesten et helt forsvarsbudsjett alene. Dette er vitale faktorer for at vi skal klare å forsvare oss. Nå er vi i tillegg inne i en periode hvor det er selgers marked for militært utstyr og ammunisjon. Hele Europa etterspør dette, og leveringstidene er lange. Derfor er det viktig at vi også sørger for at vi er mest mulig selvforsynte på dette området.

Problemet er bare at vi ikke har over 40 milliarder å bruke på utstyr uten at det går utover noe annet, og uten at det går utover en styring av Forsvaret. Til det er det bare å si at: Nå er det alvor. Vi trenger dette utstyret nå. Vi har et stort oljefond som vi nok bør vurdere å bruke en liten brøkdel av for å få hjem dette utstyret så raskt som mulig. Husk bare på at ved en større konflikt vil det også bli økonomisk verdenskatastrofe og verdiene i dette oljefondet kan fort skrumpe inn stort. For ikke å stille spørsmålet om vi fortsatt råder over oljefondet hvis vi blir invadert eller mister kontroll over deler av landet.

Flere har i den siste tiden tatt til orde for at Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik ikke må flyttes. Det vises til store ekstra kostnader, personellflukt og fare for at vedlikeholdsarbeidet på Luftforsvarets fly kan stoppe opp og flyene satt på bakken. Vi forventer at Forsvaret kjører en hard økonomistyring og får best mulig forsvarsevne ut av hver krone.

Uansett hva som skulle skje med flyttingen, er det viktig å sørge for at senteret på Kjevik ikke blir avhendet, men at Forsvaret i stedet setter inn annen aktivitet der. I tiden som kommer trenger Forsvaret å utdanne flere folk, og til det er senteret på Kjevik midt i blinken.

For før vi kan opprette nye avdelinger i Forsvaret er det tre viktige faktorer som må være på plass:

•De må ha steder og lokaliteter å drive fra •De må ha det utstyret de trenger for å drive øvelse og aktivitet •De må ha erfarne offiserer og spesialister til å lede og drive avdelingen

Disse tre punktene tar tid. Så hvis det er noe politikerne skal prioritere først, så må det være å få i gang mer utdanning og sikre steder å være. Det må garantert bygges mer i eksisterende leire, og det må sikkert også bygges nye leire. Dette tar tid. Det tar også tid å utdanne nye offiserer og spesialister. Dette må iverksettes NÅ.

En av de viktigste lærdommen vi må ta fra krigen i Ukraina er at selv om en landsdel ikke er hærtatt, kan en fiende gjøre stor skade gjennom luftangrep, missiler og droner. Forsvarssystemer mot nettopp slike angrep og styrker til å bruke dem er så å si helt fraværende i Norge. Har vi noe, så er det litt i Nord-Norge, mens alle byene i Sør-Norge ligger helt ubeskyttet. Sånn kan vi ikke ha det.

Det må snarest satses på forsvar mot luftangrep. For det er mulig. Det har Ukrainerne vist oss. Men det krever mye utstyr, droner og ammunisjon. Det krever også utdanning på disse. Det krever at vi binder opp mer personell til å operere slike systemer, og de må være i alle større byer i hele landet. Kanskje kan en løsning være å styrke Heimevernet ved å gi dem disse oppgavene? Det er nok noe som kan komme raskest i gang? HV er allerede over hele landet, og kan utvides. Så må noen tenke på at vi kanskje må ha flere inn til førstegangstjeneste, at vi må få et større fagmiljø for droner og antiluft-missiler osv osv. Det er mye som må gjøres, men det må i gang nå. Vi har ikke 10 år på oss, statsminister Støre.