Stortingsrepresentantenes samvit og Norge som rettsstat