Det er skuffende fordi det ikke eksisterer noe kunnskapsgrunnlag om at ruskontrakter er rusforebyggende (noe Helsedirektoratet trakk frem i sitt høringssvar om rusreformen), men særlig fordi bakgrunnen for det lave antallet handler om at Riksadvokaten har avdekket en systematisk ulovlig praksis med maktmisbruk hos politiet, begått i møte med brukere av rusmidler.

Det handler om stripping, undersøkelser av kroppens hulrom, gjennomgang av mobiltelefoner og husransakelser for å finne ut hvem de hadde fått rusmidlene fra. Flere har med rette karakterisert dette som en svært nedverdigende praksis som har virket mot sin hensikt og som politiet ikke har hatt hjemmel til, noe Riksadvokaten har presisert.

Og siden denne presiseringen har en statssekretær i justisdepartementet, Politidirektoratet og flere stortingsrepresentanter sagt unnskyld til de rammede. Én person har fått erstatning og politiskandalen er stadig under granskning.

Det er livssituasjonen til de som er rammet av dette som Kristiansand kommune og Fædrelandsvennen bør bekymre seg for. Fremfor å promotere en praksis med uforholdsmessig bruk av tvang og overvåkede, ydmykende urinprøver overfor samme gruppe mennesker. Særlig med tanke på at det politiske flertallet i Kristiansand nå vil innføre en lokal rusreform.

For etter at Høyesterett (8. april) betydelig nedjusterte strafferettslige reaksjoner overfor personer med rusavhengighet og Riksadvokaten ga retningslinjer til politidistriktene som i praksis innebærer avkriminalisering av bruk og besittelse til egen bruk, for personer med rusavhengighet – så handler den lokale rusreformen om at unge og rekreasjonelle brukere uten etablert rusavhengighet heretter skal følges opp med respekt og verdighet. Og ikke med tvang, moralisme og nedverdigelser.

Dette bør kommunens ansatte snarest innrette seg etter.

Men så har Fædrelandsvennen rett i sin bekymring for at ungdommen heretter verken skal få straff eller hjelp. For når uforholdsmessig bruk av kontroll, tvang og straff ikke lenger skal praktiseres, hva står da kommunen igjen med?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.