Det er en kjent sak at Agder har flest menn blant de som innehar ledende verv. Agder fylkeskommune sin politiske ledelse består av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og 4 utvalgsledere. Alle er menn.

Det tror vi gjør noe med politikken og hvilke saker og saksområder som løftes fram. Partiene i opposisjon i fylket har ikke fått igjennom et eneste forslag i fylkesbudsjettet- før vi løftet fram viktige samferdselsprioriteringer som Fv 415 i Åmli, «batteriveien» i Arendal, Fv 42 rassikring i Sirdal og Fv 416 Lindesnes til GE Healtcare. Da våknet posisjonen. Betyr det at når menn styrer så blir samferdsel viktigere enn oppvekst og helse? Betyr det mindre fokus på inkludering og mangfold? Vi tror det. Vi ser at manglende kjønnsmangfold i fylkets politiske ledelse påvirker hvilke tema som får mest oppmerksomhet og hva som løftes som viktige prioriteringer for Agder.

Ikke bare er fylkeskommunen styrt av menn, men alle hovedutvalgslederene er fra Kristiansand kommune, har samme etnisitet og er i samme aldersgruppe. Dette gir et enda mindre mangfold i hvem som er med å sette dagsorden for det politiske saksfeltet i fylkeskommunen. Når en stor og viktig jobb for fylkeskommunen er å ta hele Agder i bruk, gjelder det altså ikke på hvordan makten fordeles i de politiske verv.

En stor konsekvens er også at de som politikken skapes for, innbyggerne våre, ikke lenger kjenner seg igjen i de som skal styre. I verste fall fører dette til at færre velger å bruke stemmeretten sin eller stiller til valg. Demokratiet blir svekket når ikke alle er med. Kvinner utgjør halve befolkningen, det bør også gjenspeiles når makt skal fordeles.

Slike eksempler viser hvorfor kampanjer som Arbeiderpartiet sin "Hun bør stille" er så viktig. Det gir mulighet for alle å nominere kvinner som de tenker burde stille til valg, og oppfordrer til et mangfold som sårt er savnet i politikken på Agder. Vi håper flere partier følger etter og tar grep for å sikre mer mangfold. For vi trenger flere kvinner i politikken- og hvorfor ikke på topp?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.