Barnehageprisene går ned – et viktig førstesteg i riktig retning