Påstanden «Gi oss stranda vår tilbake!» blir en smule misvisende når faktum er at Kristiansand kommune (parketaten) kom med forslag til Sørlandets Naturistforening (SNF) om at vi kunne benytte Sømstranda da vi mistet Gleodden på grunn av hevd-krav. Sømstranda hadde den gang nylig kommet i kommunens hender. Arealet var opprinnelig en privat eiendom – gården Søm – som ble revet, og arealet hadde ikke vært tilgjengelig for publikum før vi fikk tilbudet. Parketatens argument var nettopp at ingen «brukere» kunne påberope seg å ha hevd til dette strandområdet. Så «Gi oss stranda vår tilbake!» er feil. Man kan vel ikke forvente å få «tilbake» noe som aldri har vært tilgjengelig.

Et tilleggs-faktum er at den gang vi fikk avtale med kommunen, så ikke arealet ut som det ser ut i dag. Der var ingen sandstrand, og hele det åpne arealet vi i dag kan vedlikeholde med gressklipper, var dengang gjengrodd skog og kratt med «humpete» skogbunn og vannsig, og bare en ujevn sti ned til sjøen delvis gjennom hengemyr.

Men etter mange tusen dugnadstimer med ryddesag, drenering og tilkjørsel av fyllmasse, samt dagevis med gravemaskin for å fjerne røtter og jevne ut stranda og det åpne arealet.

Ja, det høres flott ut med sandstrand, sannheten er at sandstranda er mindre enn 10 meter lang, og resten av vannlinja på Sømstranda er svaberg som overhodet ikke egner seg for barn.

Neste positive feil er parkeringsplassen. P-plassen som er avbildet i innlegget til Ellen Steinsland er en offentlig P-plass for hvem som helst, og som overhodet ikke gir oss naturister noen fortrinn, så den påstanden holder heller ikke. Hadde hun sett seg litt rundt på P-plassen, så viser kommunens infoskilt at P-plassen også er anlagt for brukere til Fuglevikstranda.

I tillegg er naturistområdet avskjermet i forhold til P-plassen i sommersesongen, så ingen med såkalt normal bluferdighet løper noen stor risiko ved å bruke P-plassen året rundt.

Og faktum er at naturist/sommer-sesongen varer i perioden 1. mai til 1. oktober, så resten av året fjerner vi avskjerming og naturist-skilt så Sømsboerne kan benytte også «vårt» område.

Denne ordningen byr faktisk på mye ekstraarbeid for oss, når vi kommer på våren og skal starte naturistsesongen ved å montere avskjerming og skilting, er det i løpet av vinterhalvåret spredd all slags søppel og for eksempel hundedritt over området.

Og Sømsfolk med hund ser ikke ut til å være nevneverdig redd for bluferdigheten sin når de på kveldstid også om sommeren lar kjæledyret legge igjen «visittkort» hvor som helst.

Men Ellen Steinsland har helt rett i en ting, brukerne av Sømstranda kommer fra hele Sørlandet, men også langt utover Sørlandet, dansker, svensker og naturister fra hele Nord-Europa på norgesferie kommer. De av våre medlemmer med gang- eller sykkel-avstand til Sømstranda utgjør kanskje ikke så mange, 40-50 stk., men vær klar over at majoriteten av våre brukere er ikke organiserte naturister, de ønsker bare å være fri, naken og sosial – uten å møte sure bemerkninger fra tilfeldig forbipasserende andre steder – det slipper de på Sømstranda.

En av kommentarene til nevnte innlegg mente at vi kunne vel samles på Isefjær. Ja, det gjør vi også ved forskjellige arrangementer, men Sørlandets Naturistsenter Isefjærleiren drives av en privat organisasjon, og er avhengig av inntekter for å eksistere. Å dra til Isefjær koster – P-avgift for å parkere bilen og dagsbesøk-avgift for å bruke stranda. Jeg kjenner ikke de tidsaktuelle prisene, men på Sømstranda er det gratis å parkere og gratis å besøke/bruke. Så selvfølgelig vil de fleste naturister bruke Sømstranda til daglig – når sola skinner.