Kommunedirektøren i Farsund kommune, Ståle Manneråk Kongsvik, avgir en negativ innstilling mot fagorganisering i hans saksfremleggelse om fusjonering av energiselskapene Agder Energi AS og Glitre Energi AS. Et av argumentene hans er frykten for at fusjoneringen vil føre til en økt grad av fagorganisering, og dermed høyere lønn for de ansatte.

I rekken av argumenter, finner vi Manneråk Kongsviks motstand til fagbevegelsen:

«Økte lønnskostnader: Viser her til følgende fra artikkel i Fagbladet Magma: «En lang rekke studier som går helt tilbake til 1890-årene, viser at større bedrifter ofte betaler høyere lønn. En viktig forklaring på dette er at medarbeiderne i større bedrifter oftere er fagorganisert, men vi finner også slike lønnsforskjeller i bransjer hvor fagorganisering er mindre utbredt. En annen viktig årsak er at med mange administrative nivåer og spesialiserte karrierestiger vil behovet for å differensiere lønnen mellom hvert nivå presse gjennomsnittslønnen oppover. Utviklingen i retning fagorganisering og differensierte lønnsstiger kan være vanskelig å stå imot når bedriften blir større.»

Jeg reagerer på at en kommunedirektør er så tydelig imot det organiserte arbeidslivet, og at tarifflønn blir brukt som et negativt fortegn imot fusjonen.

Jeg vil minne kommunedirektøren på at i Agder jobber begge partene i arbeidslivet tett sammen for å sikre et ryddig og organisert arbeidsliv. Det negative budskapet hans fører ikke til en positiv virkning på dette.

Jeg vil også minne kommunedirektøren på at forbundene i begge selskapene stiller seg bak fusjoneringen. Manneråk Kongsviks motstand er å gå imot ønskene til de ansatte i begge bedriftene. En tariffavtale kan man få i selv små bedrifter, så argumentet til Manneråk Kongsvik er dessuten tynt og lite holdbart.

Så stiller jeg spørsmålet: Er dette virkelig det arbeidslivet vi vil ha i Agder?

Det er et stort fokus på å rekruttere manglende arbeidskraft til Agder. Skal vi få dekket behovet vi vil ha i årene fremover, er Agder nødt til å levere på gode og ordnede arbeidsforhold.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.