Kvinnehelse har vært sterkt nedprioritert, ikke bare i vår landsdel, men i hele landet. Vår landsdel skiller seg ut ved at flere kvinner er hjemmeværende og arbeider deltid. Det er også flere kvinner som er uføre her enn i landet for øvrig. Vi er nederst på likestillingsskalaen. Det er derfor gledelig at det i august 2023 ble åpnet et eget hus for kvinnehelse i Kristiansand.

Vi har i dag tre kvinnehelsehus i Norge, opprettet og driftet av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Norges største kvinneorganisasjon. I Kristiansand er det to ansatte som koordinerer aktivitets- og tjenestetilbudene i huset. Lokale sanitetskvinner tilbyr frivillige aktiviteter. Kvinnehelsehusene samarbeider med andre frivillige organisasjoner, kommunehelsetjeneste og spesialhelsetjeneste om helse- og veiledningstilbudene, slik at tilbudene blir lett tilgjengelige for alle som bruker huset. Alle tilbud er gratis og Kvinnehelsehuset er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Aktivitetene i kvinnehelsehuset er lavterskeltilbud og skal være tilpasset lokale behov. Målsettingen er å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Målgruppen er kvinner som er på vei ut av arbeidslivet, kvinner med psykisk uhelse og eller kroniske lidelser, kvinner med begrenset nettverk og økonomi, flyktninger og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Kvinnehelsehuset har et tett samarbeid med krisesenteret. Kvinner som er på vei ut av krisesenteret får tilbud om oppfølging på Kvinnehelsehuset. Den største brukergruppen av Kvinnehelsehuset i Kristiansand er kvinner med innvandrerbakgrunn.

I dag får Kvinnehelsehuset begrenset offentlig økonomisk støtte, men Agder fylkeskommune gir noe støtte for arbeidet med flyktninger og kvinner med minoritetsbakgrunn. Kvinnehelsehuset får også noe økonomisk støtte fra Sparebanken Sør, men i utgangspunktet er denne tidsbegrenset til to år. Det er ønskelig at det offentlige overtar hele finansieringen av Kvinnehelsehuset.

Kvinnehelsehuset i Kristiansand er et aktivitetshus som tilbyr sosiale lavterskeltilbud med fokus på mor og barns helse. Nye planlagte aktiviteter i Kvinnehelsehuset er jentegrupper og seniorgrupper. De fleste tilbud er på dagtid, men det jobbes med flere tilbud på ettermiddag og kveldstid.

Kristiansand SV ønsker Kvinnehelsehuset velkommen til vår by og vil uttrykke vår støtte til deres arbeid for bedre kvinnehelse, livskvalitet og levevilkår.