Det er flertallet i bystyret, kommuneadministrasjonen, Fylkesordføreren, ordførere fra nabokommunene, Statsforvalteren, KS lokalt og sentralt, næringslivet, Fvn, og avisen KRS.

Ja det er ikke bare en Goliat, der er flere. De bruker mange strategier. Noen forteller at det går bra i barnehagene, skolene og eldreomsorgen, stikk i strid med det en leser i Fvn og får greie på av de som arbeider i første linje. Tilskuddene har økt til lag og foreninger. Hva hjelper så det når vi opplever at det har blitt betydelig vanskeligere å rekruttere frivillige til trenere, ledere av lag og foreninger, dugnader og større arrangementer. Eksempel, 17. mai-arrangementet i Greipstad.

Andre skrur på faresignaler om at det blir vanskelig økonomisk, og fagfolk vil sannsynligvis ikke søke seg til Songdalen. Da må jeg vise til Statsforvalterens utredning, som konkluderer med at Songdalen vil klare seg økonomisk. Videre forteller all forskning at små kommuner klarer seg bedre enn store bykommuner. Når det gjelder fagfolk, kan vi samarbeide med Søgne om å rekruttere fagfolk.

Det er også en del som mener at vi må forlenge tiden til folkeavstemningen. Slik at flere går lei, og sier som en storpolitiker i Finsland. Jeg er drittlei hele greia. Dette er en kjent strategi fra de som vil sabotere.

Så til slutt er der noen som mener at Songdølene ikke har vett nok til å danne en politisk organisasjon, som kan styre en middels stor kommune framover. Da tar de jammerlig feil. Jeg kjenner Songdølene så godt etter mange år i menigheten, skoleverket og idrettslagene, at her er ressurs-personer i bøtter og spann. Videre er Songdølene et nøkternt folk, som setter tæring etter næring, og snur krona noen ganger før en bruker den. Jeg minner dere om tida før kommunesammenslåingen. Da gikk kommunen med overskudd og hadde penger på bok.

Etter min vurdering er jeg sikker på at Søgne blir herre i eget hus. Songdalen har nok et verre utgangspunkt. Men dersom de som stemte mot sammenslåing går noen runder med seg sjøl, og kjenner på at Søgne vil klare seg, og vi står i fare for å bli alene i Kristiansand. Ja, da tror jeg de vil gå til valg med ja til egen kommune.