Påståelige krefter i Kristiansand ser ikke ut til å skjønne betydningen av at 22. juni 2016 beviselig kom kronologisk tidligere enn 1. desember 2021 og 15. februar 2023. Førstnevnte dato var da flertallet i Søgne kommunestyre sa "nei" til videre K3-forhandlinger med Kristiansand - noe som også medførte at Songdalen gikk tilbake til K1; altså at også de sa "nei" til videre K3-forhandlinger. Og som jeg har skrevet flere ganger tidligere: Det er akkurat der og da at denne lange og slitsomme saken burde vært lagt død.

At bystyret i Kristiansand på de to sistnevnte datoene stemte "nei" til oppsplitting, må følgelig sees fullstendig bort fra. Søgne og Songdalen var pr. 2016 like legitime, selvstendige kommuner som Kristiansand. Derfor er det en selvfølge at disse kommunenes "nei" den 22. juni 2016 nuller ut alt som er kommet fra Kristiansand bystyre senere.

Visse deler av riksmedia burde for sin del ha lest seg opp på ovennevnte historikk, i stedet for å være papegøyer som stadig gjentar disse bystyrepolitikernes bakvendte fortellergrep.