De som skriver for, forteller at det går bra i eldreomsorgen og i skolene. Da lurer vi på hvor de har dette fra. Det kan i hvert fall ikke være fra de som arbeider i første linje. Trolig er det fra mellomlederne, som forteller at det er OK i deres sektor.

Vi snakker med de i første linje. Det er de som vet best hvordan alt fungerer. De som jobber på Songdalstunet, sliter med å få tiden til å strekke til og gi tilfredsstillende omsorg.

Før sammenslåingen kunne de sole seg i glansen av at de var nr. 4 på kommunebarometeret i Norge. I 2023 er Kristiansand nr. 175. Sånn skal det ikke være. Etter en lang arbeidsdag i tjeneste for landet burde alle eldre bli sett, hørt og få god pleie i egen bydel resten av livet.

I hjemmetjenesten er det likedan. Tida til en prat for å dempe ensomheten er over. Nå må hjemmehjelperne holde stor fart for å rekke innom de trengende. Noen føler at de ikke strekker til og sykemelder seg, eller søker jobb i andre kommuner. Siden kommunesammenslåingen har ni ansatte forsvunnet fra denne tjenesten, bare i Finsland.

Sårbare barn i barnehagene og skolene har det heller ikke bedre. Etter sammenslåingen måtte vi tilpasse oss Kristiansandsmodellen. Det betydde at noen skoler måtte si opp lærere, assistenter og redusere spesialundervisningen.

Nå kommer det en ny bølge med tiltak. Med 45 millioner i underskudd må en på nytt redusere lærerstabene, finne noen spesielle løsninger for spesialundervisning og øke antall elever i klassene. Ikke nok med det, skolene skal bygges større. Jfr. Brattbakken skole som skal bygges for inntil 600 barneskoleelever. Den enkelte elev blir en brikke i et stort kompleks, mens de er inne i livets viktigste utviklingsperiode og trenger å bli sett, hørt og få tilpasset opplæring. For å dekke underskuddet, har en også planer om å legge ned skoler.

Så dersom dette er noe å skryte av, må vi virkelig spørre hvor dere fra Ja til storkommunen har fått deres informasjon fra? Avventer svar.