Fasiten er at de fant plass til Tromsø, men de nedprioriterte Kristiansand og andre byer som sårt trenger byvekstavtalen for å nå nullvekst- og klimamålet.

Det kommer dessverre ikke overraskende på. Samferdselsministeren har ved flere anledninger varslet et stramt samferdselsbudsjett med kutt i flere satsninger. Han har også skjøvet flere andre store kollektivprosjekt ut «i intet», som Ringeriksbanen og Bergensbanen mot Voss.

Sannheten er at regjeringen øker samferdselsbudsjettet, men de prioriterer gratis ferger, nye flyplasser og veier foran mer kollektivtransport. De satser ikke på det viktigste, det som kutter klimagassutslipp og som bidrar til bedre by- og tettstedsutvikling. Under hovedprioriteringene til regjeringen står faktisk ikke engang by og kollektiv nevnt.

I budsjettet gjemmer samferdselsministeren kutt og utsettelser av byvekstavtalene med blant annet Kristiansand bak en evaluering av ordningen. Det står følgende:

«Samferdselsdepartementet er i gang med å evaluere tilskotsordningane i byområda. Dette inneber at regjeringa ikkje vil starte forhandlingar om byvekstavtalar med Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma-regionen og Grenland og heller ikkje reforhandle byvekstavtalane for Osloområdet, Bergens-området og Nord-Jæren før evalueringa ligg føre.»

I tillegg sendte Samferdselsdepartementet brev til Statens vegvesen i vår om at forhandlingene om byvekstavtalene skulle settes på vent. Årsaken: «trangere rammer for samferdselssektoren».

Man kan helt fint sette i gang prosessen med samtaler med Kristiansand selv om det foregår en evaluering av byvekstavtalene. De prioriterer jo en ny avtale med Tromsø, så lenge de får alt det formelle på plass. Det settes også av penger til nettopp dette. Men det samme gjøres ikke med Kristiansand. Da spiller det ingen rolle om det endelige vedtaket ble fattet i mai eller juni, som er halmstrået Gundersen og Henriksen griper i innlegget sitt

At Kristiansand får belønningsmidler for bedre kollektivtransport, slik Arbeiderpartiets Mette Gundersen og Kari Henriksen påpeker, skulle bare mangle. Men å påstå at jeg tar feil, når jeg sier at regjeringen nedprioriterer byvekstavtalen med Kristiansand, står ikke til troende.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.