Søgne rådhus, første rådhus i landet med solceller på taket, 05.06.2019.

«Dette er det første rådhuset i landet med solceller på taket, så langt vi kjenner til», sa Kjellan Spinnangr fra leverandøren Trade Wind AS under montering av solcellene på rådhustaket.

I tillegg investerte Søgne kommune i såkalt sentraldriftstyring (SD) på samtlige kommunale bygg.

Daværende enhetsleder, Ola Frøysland, informerte om besparelsene. «På Søgne rådhus er forbruket av energi på 101 kW per kvadratmeter per år, mens gjennomsnittet for denne typen bygg ligger på 122 kW», opplyste Frøysland.

Dette til opplysning.

Hilsen oss som ønsker en miljøvennlig og fremtidsrettet Søgne kommune tilbake.