Men hva lokaldemokrati angår: Den eneste naturlige og logiske datoen da denne saken burde vært lagt død, var 22. juni 2016, da et flertall i Søgne kommunestyre – 16 mot 11 – sa «nei» til videre arbeid med K3. Dette ville også avgjort saken for Songdalen sin del, siden deres «ja»-vedtak var på betingelse av at Søgne vedtok det samme. Sa Søgne «nei», så falt også Songdalen tilbake på K1. Men så sendte fylkesmannen sitt famøse brev til Kommunaldepartementet, der dette helt essensielle forbeholdet fra Songdalen ble «glemt». Hvilket til sist endte opp med at et knapt flertall på Stortinget, 85 mot 84 stemmer, vedtok tvangssammenslåing.

De som nå er så opptatt av lokaldemokrati, og som bruker bystyrets vedtak fra 1. desember 2021 som den reneste brøyteplog for å dytte oss i Søgne og Songdalen ut i grøftene, de bør huske den nevnte datoen 22. juni 2016. Hadde motparten vært demokratiske, så hadde det stanset med kommunestyreflertallets «nei» til K3, og da hadde vi sluppet denne nesten syv år lange lidelseshistorien. Og ikke minst de store utgiftene med reverséring – som motparten plutselig nå er så opptatt av.

Ja, til tross for en kommunereform som kostet et sted mellom fem og seks milliarder kroner, og som ennå langtfra er over – Erna Solberg og Høyre har sagt klart ifra at antall kommuner skal ytterligere betydelig ned – så er de nå plutselig blitt veldig opptatt av nøktern pengebruk...

Men tilbake til definisjonen av lokaldemokrati: Det er tydelig at «noen lokaldemokratier er mer lokaldemokratier enn andre». Kristiansand bystyres vedtak fra 1. desember 2021, om å stanse ethvert arbeid med oppsplitting av storkommunen? Å ja! Dét er lokaldemokrati, mener de selv. Men Søgne kommunestyres vedtak av 22. juni 2016, om å legge hele arbeidet med K3 dødt? Nei! Disse udemokratiske kreftene mener visst at et kommunestyrevedtak fra Søgne, som dengang var like selvstendig som Kristiansand kommune, bare var et tøyse-vedtak, foretatt av et Mikke Mus-styre av typen «Ungdommens kommunestyre», og som ikke fortjener annet enn å bli smilt overbærende av.

Og disse menneskene har den frekkhet å tilhøre engang så hederlige og etterrettelige partier som Høyre og Arbeiderpartiet? Helt utrolig! Her ser vi hva kronisk pengemangel og sanseløs bypatriotisme sammen kan gjøre med visse folks sinnelag.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.