Forskjellsnorge: Solbergregjeringens 8 år ved makten har satt sitt preg på Norge. De rike har blitt rikere og de nederst ved bordet har blitt flere. Det som tidligere ble kritisert av blant annet Kåre Willoch og tidligere finansminister Siv Jensen blir nå heiet frem. Milliardærene som flytter med pengene sine til Sveits og laksebaronene som ikke har til salt i grauten.

Solbergs begrunnelse er og har vært at når vi gir milliardærene bedre betingelser for å tjene penger, så vil Norge som samfunn være tjent med det fordi de vil gi så mye tilbake til velferdsstaten. Når så ikke skjer må politikerne sørge for at det likevel blir sånn gjennom et bedre lovverk.

Velferdsstaten: Jeg er som redaktøren for at velferdsstaten skal ha et sikkerhetsnett som sikrer alle borgere et verdig liv. Det skal ikke være nødvendig å stå med lua i hånda og være avhengig av almisser.

Når statsbudsjettet for neste år «prioriterer» de altfor mange nederst ved bordet med småpenger, blir jeg trist, men også sint. Sånn skal vi ikke ha det i Norge at en enslig forsørger får kr 470 og en minstepensjonist kr 330 mer i måneden i 2023! Det kan vi ikke være bekjent av!

Hvem står opp for disse menneskene?

Nav: Det er krevende for Nav å hjelpe borgere med de rammebetingelser de arbeider under, regelverk og økonomi. Der Nav kanskje kan bli bedre, er på holdninger til brukere som de møter. Litt mindre rigiditet og ved å legge til grunn en utvidende forståelse av regelverket og ikke innskrenkende. Det vil kunne gi saksbehandler et større handlingsrom.

Lykke til.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.