Som analyseverktøy benyttes det algoritmer som kartlegger og analyserer offentlige nettsider i Kristiansand. Kartleggingen så langt viser oss at unge mennesker som er engasjerte i den offentlige debatten, mobbes ofte av folk som er eldre enn dem og at mennesker med innvandrerbakgrunn, særlig muslimer, opplever netthets og diskriminerende kommentarer. Videre viser analysen at LHBTIQ-befolkningen opplever netthets og hat. Når alt dette er synlig i den offentlige debatten, kan vi bare forestille oss hva det er som foregår i det private. Hvordan mennesker som er annerledes enn majoriteten opplever mobbing, trakassering og netthets, når ingen andre ser. Har vi tenkt på det, Kristiansand?

Resultatene så langt er skremmende, og det er viktig at vi, som innbyggere i Kristiansand kommune, tar dette innover oss slik at vi kan bekjempe de negative holdningene som skaper hindringer i samfunnet.

Vi vet at mennesker med et utenlandsklingende navn opplever vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet og finne et sted å bo. Noen mennesker mistenkeliggjøres bare på grunn av livssyn eller hudfarge. Har vi tenkt hvordan dette påvirker individets utvikling og tilhørighet i samfunnet? Og hvilken hindring det skaper i arbeidslivet? Tallene fra SSB viser at skeive skårer dårlig på alle indikatorer for livskvalitet og at 1 av 3 skeive er lite tilfreds med egen psykisk helse. Har vi noen gang tenkt hvordan netthets og mobbing påvirker manglende optimisme for fremtiden og manglende opplevelse av mening for livet for denne gruppen? Har vi glemt at negative ord kan såre og påvirker ens velbefinnende? Det er lite gunstig for vårt samfunn at personer med visse bakgrunner eller en annerledeshet mistenkeliggjøres til tross for at disse har ressurser og kapasitet til å bidra i samfunnet.

Holdninger skaper handlinger, og vi har alle et ansvar for å stå imot det som er urett – enten det er i den offentlige debatten, eller i andre sammenhenger. Dette må vi gjøre som politikere, skribenter, samfunnsdebattanter, naboer eller forbigående mennesker, fordi det er mennesker det handler om.

Vi alle tjener på et sunt debattklima og et samfunn som har plass til alle. Hvis alle som ønsker og kan bidra i samfunnet får mulighet til det, så har vi kommet langt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.