Jeg var selv på vei for å skulle delta på leting da den grusomme beskjeden kom.

I en slik sak finnes det ikke vinnere og tapere, det er ingenting å feire hverken av domfellelser eller frifinnelser.

Men denne saken lærer oss at vi er helt avhengig av å ha et rettssystem som ikke synser eller tror, men som dømmer etter konkret bevismateriale. For det handler ikke bare om Viggo Kristiansen, men et oppgjør mot et system som skal sørge for at alle Norges innbyggere skal ha en rettssikkerhet som alltid har hjemmel i lovverket og som setter grenser for statens makt(mis)bruk.

Folks personlige meninger om Viggo Kristiansen, og andre som havner i rettssystemet, er fullstendig irrelevant i forhold til hvordan systemet skal behandle mennesker.

Det er en helt annen diskusjon.

Folks meninger må aldri kunne påvirke rettssystemet dømmende makt!

Som borger i et demokratisk land skal man kunne være helt og holdent trygg på at man får en rettferdig behandling i rettssystemet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.