Den siste «valgdagsmålingen» fra avisen KRS viser et jevnt løp, men av dem som oppgir å ikke ha stemt, er det stort flertall for å beholde dagens kommune.

Vi risikerer altså en situasjon hvor flertallet ikke er flertallet, og det vil være den tause majoritet som avgjør valget. Jeg skrev om dette allerede i juni 2022 i kronikken «Den tause majoritet bestemmer – ikke regjeringen.»

5 gode grunner for å bevare Kristiansand kommune:

  1. Folk flest vil ikke merke så mye. Men ved en deling vil de få litt dårligere privatøkonomi på grunn av økte kommunale avgifter. (Men økningen er mindre enn 2% rentehevning.)

  2. De nye kommunene vil ikke bli noe rikere, for de må betale så mye til Kristiansand for interkommunale tjenester.

  3. Avstanden til legetjenester, legevakt og legekontor blir lengre, for legevakten legges ned, og legekontoret flytter.

  4. Frivilligheten vil merke at ting blir vanskeligere, for de har ikke lengre en solid administrasjon å forholde seg til.

  5. Utbyggere og næringsliv vil bli negativt overrasket, for Statsforvalteren har tatt over mye av arealplanleggingen, og en liten kommune vil ha mindre gjennomslag for egne løsninger.

Men dette betyr kanskje ikke så mye for de fleste?

Da er det ett siste godt argument for å faktisk ta seg bryet med å stemme mot deling:

Kommunens 10.000 ansatte må omorganiseres. De neste fem årene vil de drive mindre tjenesteproduksjon. De vil bruke utrolig mye av tiden sin, og mange hundre millioner, på å omorganisere seg selv, igjen. Det er ikke en veldig gøy oppgave. Det er faktisk lov å ofre det en tanke. Det er lov å bruke stemmeretten for å la dem slippe. De ønsker selv å bruke kreftene sine på helse, omsorg, læring, oppfølging av barn og andre som trenger hjelp.

Spiller akkurat din stemme ingen rolle? Jo. Det gjør den. Historien er full av eksempler på viktige saker som er avgjort «med en stemmes overvekt», slik jeg skrev om et år senere, i juli i fjor.

Så hvis du ønsker at kommunen skal bestå, så er det avgjørende at du benytter stemmeretten. Stem NEI!

Hvis ikke blir det den tause majoritet som bestemmer. Gjerne med én stemmes overvekt.

Godt valg alle sammen!