Vi fortsetter å høre grusomme historier om partnervold der samfunnet har sviktet offeret. Igjen, og igjen og igjen.

Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem. Det er vanskelig å avdekke og adressere fordi det handler om å bli utsatt for vold fra en som står deg nær og på det stedet du skal føle deg tryggest, i ditt eget hjem. Som fenomen, er dette ikke nytt, men antall tilfeller har økt stadig de siste årene. Tallene viser at partnervold rammer hovedsakelig kvinner. Ifølge VG, siden 2000 har 187 kvinner og 25 menn blitt drept som konsekvens av partnervold.

Det er første gang på lenge at vi snakker høyt og enstemmig om dette fenomenet. Vi går ut og krever tiltak, vi snakker om det på skolene og ved kjøkkenbordet sammen med familiene våre. Vi snakker om det med våre venner og kolleger med stor bekymring. Dette fordi de siste drapene har bidratt til å kaste lys over det største likestillings problemet vi har i Norge i vår tid. Dette er en folkehelse utfordring som koster samfunnet milliarder kroner hvert eneste år. Det er et samfunnsproblem som har tatt livet av så mange mennesker. Denne bevisstgjøringen er viktig for å få til en endring. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med dette. Vi trenger mer kompetanse og vi trenger tiltak som fungerer.

Vi må forstå at vold i nære relasjoner ikke bare er en personlig lidelse, men påvirker verdiskapingen i samfunnet negativt. Voldsutsatte, voldsutøver og pårørende som ellers ville vært i jobb holdes helt eller delvis utenfor arbeid.

Forebygging av vold i nære relasjoner krever derfor hele samfunnets innsats.

Regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen har trappet opp kampen mot dette fenomenet med 100 millioner kroner og ved etablering av partnerdrapskommisjonen. Dette skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre. Det vil gi oss mulighet for at vi avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte. Et av de viktigste tiltak som krisesentre og fagpersoner har kjempet for i flere år, er bruken av omvendt voldsalarm. Dette har regjeringen lagt fram i 2023 og er blitt et viktig stortingsvedtak som trer i kraft i år.

Disse er livsviktige tiltak. Det er et godt utgangspunkt. Vi må likevel gjøre mer, opptrappinga må fortsette. Forebygging, avdekking, etterforskning og oppfølging må styrkes. Vi trenger å øke kompetansenivået og en krysskulturell forståelse om hva vold i nære relasjoner er.

Her i Kristiansand trenger vi en oppdatert handlingsplan for forebygging av vold i nære relasjoner. Agder politidistrikt må iverksette RISK-verktøyet som en del av forebyggingsarbeidet. Et vesentlig tiltak i denne kampen, er at voldsutsatte må få tillit til institusjonene og hjelpeapparatet.

Menneskene som opplever dette, må ha tillit til at et samfunn som er på deres side.

Det er et krevende arbeid som forutsetter at vi alle tar et ansvar for å avskaffe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Det må du og jeg ta alvorlig. Vi må kreve dette av våre myndigheter på nasjonalt og på lokalt nivå.

Dette vil Arbeiderpartiet jobbe videre med lokalt og nasjonalt.