Særlig i dyrtid, når økonomien er trang. Derfor har regjeringen nå gitt et ekstra tilskudd til nettopp barnefamilier slik at flere barn og unge skal kunne delta i aktiviteter innen idrett eller kultur. Fordi vi vet at det mange steder nå virkelig kniper. Særlig nå, rett før jul, kommer dette til syne. Eller kanskje det ikke gjør det, men forbigås i stillhet mens forskjellene vokser og regningsbunken gjør det samme. Ikke alt er synlig, men utenforskap og fattigdom er vanskelig og vondt uansett om den vises eller ei.

Derfor skal Arbeiderpartiet hele veien driver en god familiepolitikk. En politikk som gjør at en kommer seg gjennom krisene, og at det finnes lysglimt der fremme. En utgang av en lang tunnel med korona, inflasjon, rentegalopp og energipriser fra en annen tid. Flere av oss er studenter, mødre, fedre eller omsorgspersoner selv og vet hvor tøft det er å stå med begge beina i tiden vi lever i. Vi bruker våre stemmer til å fortelle og å påvirke.

Arbeiderpartiet tok barnehageprisene først ned i august, og nå har vi gjort det igjen. Barnehageprisene går ned, gratis kjernetid i SFO utvides til tredje klasse, og barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året. Dette er god politikk. Dette er et viktig løft for familiene. I tillegg får studentene mer å rutte med, om lag 1250 i måneden, noe som bidrar godt til et studentbudsjett. De unge som er på vei inn i voksenlivet, skal gjøre det med trygghet om at vi som samfunn tar vare på dem, og hjelper dem på vei gjennom studieløpet og inn i jobb. Tid til å studere, ikke til å kjempe for å få endene til å møtes.

Det er flere blant oss som av ulike årsaker ikke kan jobbe. Mennesker som er avhengig av stønad for å komme gjennom hverdagen, og som av ulike grunner ikke har alle de samme ressursene som alle andre til å møte de krevende tidene vi er inne i, har også behov for et løft. For selv om vi sier at det skal lønne seg å jobbe, så skal vi også si at de som ikke kan jobbe – ja, de skal vi ta like godt vare på som alle andre. Derfor vil uføretrygdede også få et løft, nesten 6000 i året, og de som er på avklaringspenger skal få 5000 mer. Forskjellen fra våre prioriteringer til Høyres er påfallende. Og i tillegg skal bostøtten opp.

Vi kunne ramset opp mye som er bra, tiltak for å skape jobber, tiltak for det grønne skiftet. Men vi vet at særlig disse tiltakene vil gjøre det lettere for barnefamilier å være tryggere, og at unge studenter på vei inn i arbeidslivet har oss i ryggen. Å trygge økonomien, trygger også livene til folk. Vi skal skape sammen, og dele rettferdig. Det er målet for vår politikk.