Min sønn ønsker å være hjemme, dermed ikke ufrivillig. Men grunnen til at han vil være hjemme er ikke fordi han vegrer seg i og for seg. Han får ikke utfordringer nok i hverdagen sin. Han vil lære mer, få tid til å lese, undre seg og å reflektere.

Elevgruppen er blant de ca 5 prosent som har en kognitiv kapasitet som skiller seg kraftig fra gjennomsnittseleven. Hvis vi ser på testmateriell, skiller disse barna seg like mye fra gjennomsnittseleven som en med lettere psykisk utvikling gjør.

Store deler av gruppen blir feildiagnostisert med ADHD og/eller autisme. Noen ganger har de både en av disse diagnosene og en stor kognitiv kapasitet. Men det forekommer også at symptomene de utvikler pga. manglende tilrettelegging ofte ligner på denne uroen, stimming eller hyperfokus som de med disse diagnosene har.

Disse elevene har større sjanse for å avslutte skoleløpet etter ungdomsskolen og å utvikle bekymringsverdig skolefravær. De orker rett og slett ikke å være et sted hvor de sjelden lærer noe nytt, kvalitetene deres blir ikke anerkjent. Skolen er lovlig pålagt å ikke gi disse elevene mer hjelp enn det læreren kan tilrettelegge. Mange av dem utvikler psykiske utfordringer. Mange av dem fullfører ikke skolen, eller tar høyere utdannelse. De orker ikke å tilpasse seg alle andre mer.

Disse elevene blir sjelden belyst i denne debatten. Hvis du er flink, kan du klare deg selv! Men her ligger feilen. De er først og fremst barn, som har de samme psykososiale behovene som alle andre. Det er bare det at de har lettere for å lære og har behov for færre repetisjoner, de husker og gjenkjenner lettere og har en forhøyet modenhet i språk og refleksjon.

Samfunnet dytter på denne måten ut possible voksne med akademisk talent og med egenskaper som kunne belyst forskning og utvikling i samfunnet på en revolusjonerende måte. Bare fordi de ikke blir møtt der de er i sin utvikling.

Disse elevene blir sjelden tatt med i denne debatten og andre debatter. De er jo så flinke at de ikke trenger noe mer. De kan klare seg selv. Tenk om du selv ble tvunget til å ta alle årene på barneskolen om igjen. Da hadde livet blitt kjedelig; sosialt og faglig. Hva skulle du brukt kunnskapen din til? Hvem skulle du snakket med om dine refleksjoner og tanker?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.