I dialog med forskjellige ansatte får vi høre at lav bemanning gjør at de ansatte føler de ikke strekker til overfor barna våre.

Situasjonen er ikke noe som gjelder bare her i Kristiansand. Gjennom foreldrenettverk i barnehagene ser vi at dette gjelder også store deler av landet. Pedagogisk leder i en barnehage i Stjørdal, Kristin Øien Bjørvik, skriver i et leserinnlegg på Barnehage.no: «Jo mer jeg har lært om behovene små barn har for å kunne bli robuste nok til å mestre livet, jo mer har jeg kjent på alt vi bør gjøre, men som vi ikke rekker over.»

Vi ser også at flere statistikker og analyser støtter opp under påstanden om at det er utfordringer med bemanningen i barnehagene:

  • Barnehagesektoren har en gjennomsnittlig sykefraværsprosent på 9 prosent (de siste to årene), ifølge Nav. Resten av yrkene i landet hadde en fraværsprosent på 5.

  • I Kristiansand er fraværet i underkant av 10 prosent i de kommunale barnehagene i 2022.

  • Antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen er nær halvert fra 2019 til 2023.

  • En SSB-rapport fra 2022 avslører at hver tredje barnehagelærer under 55 år hadde forlatt barnehagesektoren i løpet av de siste ti årene.

  • SSB har regnet seg fram til at vi vil mangle 13 000 barnehagelærere i 2030.

Det er skremmende, men nødvendig, at barnehagelærere, assistenter og styrere fortsetter å komme med usminkede versjoner fra hverdagen sammen med mitt og ditt barn. Det er på tide å ta ansatte på alvor, at vi kobler statistikk og fortelling, og svarer med tiltak for å styrke bemanningen i barnehagene våre. I utgangspunktet er dette en nasjonal utfordring, men det er også mulig å gjennomføre lokale tiltak i den enkelte kommune.

Inspirasjonen er lett tilgjengelig for lokalpolitikere som ønsker å styrke bemanningen i våre barnehager i Kristiansand:

  • Årdal kommune øker grunnbemanninga med tre ansatte i sine seks barnehager denne høsten.

  • Trondheim kommune tilførte elleve barnehager en ekstra ansatt – sykefraværet gikk ned hos hele staben, i perioder opptil 2,5 prosentpoeng lavere enn snittet i andre barnehager i kommunen.

  • Fire Sandnes-barnehager satt denne våren inn vikar i plantiden til pedagogene for å opprettholde bemanningsnormen mens plantiden gjennomføres. Resultatet er lavere sykefravær, mindre stress og økt trivsel hos både assistenter og pedagogkolleger.

  • Tre barnehager i Tønsberg har hatt to ekstra ansatte – en fagarbeider og en pedagog – i et prøveprosjekt i et år. Prosjektet er så vellykket at politikerne har bestemt å forlenge det.

Vi oppfordrer til å velge politikere som er opptatt av barnehagene og som vil ta grep for å øke bemanningen i barnehagene i Kristiansand. Det vil gi gevinster for både barna og samfunnet her og nå; og i framtiden. Snu den negative trenden og la fortellingene fra barnehagene i Kristiansand bli de gode opplevelsene de ansatte opplever med barna våre. Make barnehagene great again!