Det er juli og du er på sommerfest. Det skåles i glass, klirres med bestikk og volumet på praten øker i takt med at stemningen stiger. Du nikker, du smiler. Du håper du svarer på det du blir spurt om. For du klarer rett og slett ikke å høre alt som blir sagt. Du lener deg så godt du kan fram for å få med deg alt, du spenner musklene i nakken for å konsentrere deg ekstra. Du bekymrer deg for at folk skal tro at du ikke skjønner vitsen eller at du skal le på de gale stedene. Jo lengre den nydelige sommerkvelden drar ut, desto mer sliten blir du. Du ser på klokken og lurer på når det er mulig å snike seg hjem uten at det blir lagt merke til.

Nikker du gjenkjennende nå? For veldig mange som har en utfordring med hørselen er dette en del av både hverdag og fest. Og vi er mange som er berørt. Også i ditt lokalmiljø. I en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos for Hørselshemmedes Landsforbund sier så mange som 84 prosent i Agder at de kjenner noen som har en hørselsutfordring. Dessverre er det mange som ikke får den oppfølgingen de trenger.

Vi vet at et ubehandlet hørselstap kan kobles til en rekke risikofaktorer, som depresjon, ulykker, ensomhet og i verste fall utvikling av demens. Dersom du hele tiden må anstrenge deg for å få med deg hva som sies, kan det også resultere i muskelsmerter og søvnproblemer. Det samme gjelder mange med så kraftig tinnitus at de aldri får slappet helt av. I noen tilfeller kan en hørselsutfordring føre til sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv

Den gode nyheten er at dersom man får diagnose og rett hjelp til rett tid, kan man i langt større grad mestre disse utfordringene. Dessverre er ventetiden ofte ett år. Det er på høy tid at politikerne tar hørsel mer på alvor. Det haster å vedta en hørselsplan som sikrer god og kvalitetssikret hjelp når man trenger det, uansett hvor i landet man bor. Det er tid for handling.

Hørselshemmedes Landsforbund kjemper for at det må legges bedre planer for mer informasjon, mestrings- og rehabiliteringstilbud, kompetanseøkning og flere stillinger i helsetjenesten, tydelige ansvarsavklaringer – og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Det å slite med hørselen er usynlig. Du ser det ikke på oss, men vi er overalt: I butikken, på bussen og i familieselskapet. Vi er en million nordmenn med hørselsutfordringer. En usynlig million. La oss gjøre noe. Det handler om menneskers liv. La oss snakke høyt om det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.