Hans forsøk på eventyr er selvsagt helt mislykket.

I min kommunikasjon og mine samtaler med kandidatene Kenneth Mørk (Ap), Mathias Bernander (H) og Adriana Ruiz (Ap) har jeg ønsket dem alle lykke til. Våre kollegiale samtaler bør etter dette fortsette, uten at vi tillegger hverandre slike ord, eventyr og konspirasjonsteorier som Østeby nå gjør.

Jeg har gjort det klart at det er en stor styrke for Kristiansands politiske liv at de gamle lederne i H, Ap, KrF m.fl. viker plassen til fordel for nytt blod. Dette er et eksempel til etterfølgelse også for andre partier som har hatt samme ordførerkandidat i over 20 år. Kristiansands politiske liv tenger fornyelse.

Det jeg og andre betegner som «Sør som Før-gjengen», er den maktkonstellasjon som oppstår når Høyre, Ap og KrF samarbeider i store saker. For da misbrukes den viktige rollen som velgerne har gitt opposisjonspartiene. Dessuten fører dette til at velgerne blir overkjørt.

Kommunesammenslåing, fusjon mellom Glitre og AE, overkjøring av lærerne og sentralisering av Kulturskolen, Gartnerløkka, havnesaken, Silo-saken, sløseri og uvettige prioriteringer som fører til enda mer klasseskiller og vedvarende lavinntektsfamilier for over 3000 barn, samt en rekke andre saker som flertallet av befolkningen er i mot er gode eksempler på hva «Sør som Før» har skapt sammen.

I samme rennet har også disse Sør som Før-partiene tildelt hverandre godt betalte stillinger og verv som hindrer nye tanker å slippe til i det rommet hvor de sitter og tenker aldeles likt så lenge penger og makt er fordelt broderlig dem i mellom. Det er utviklingshemmende for demokratiet.

Viktigst av alt er det likevel at både Høyres og Aps nye og yngre ordførerkandidater har signalisert at de bærer på tanker om å fortsette med opposisjonsløs maktfordeling til velgernes ugunst også etter valget i 2023. Det bør skremme velgerne. I alle fall skremmer det meg.

Derfor har jeg tatt fatt på oppgaven med å snakke med dem begge, og plasserer mitt parti Industri- og næringspartiet (INP) midt imellom dem.

Jeg vil da kunne avhjelpe Høyre med god og liberal næringspolitikk når de glemmer sine valgløfter. Tilsvarende kan jeg avhjelpe Arbeiderpartiet når de svikter industriarbeiderne, deres arbeidsplasser og ikke minst når de glemmer å ivareta tillits-samfunnet.

INP er det partiet som kan utgjøre forskjellen mellom Sør som Før og et lokalsamfunn som blomstrer og bugner av godt demokrati og gode offentlige tjenester basert på at vi som politikere opptrer som folkets tjenere, og ikke som deres herskere.

Jeg håper Nicolai Østeby også vil bidra til dette.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.