Hvis det ikke ble gjort innen 3 dager, ville det bli sendt faktura. SMS-en liknet på den formen for krav som man får fra svindlere som gir seg ut for å kreve inn småbeløp på vegne av noen som en har hatt forbindelse med. Jeg overså derfor henvendelsen og avventet faktura. Etter noen dager kom fakturaen. Det var da plusset på et fakturagebyr på kr 71.

Sist sommer var det en stor diskusjon om selskap som praktiserte fakturagebyr på kr 70 – 90, noe Forbrukerrådet betegnet som urimelig etter som et fakturagebyr forutsettes å være et påslag som skal samsvare med de reelle kostnadene med å sende ut faktura. Ett firma hevdet i denne forbindelse at de praktiserte et gebyr på kr 9 (så vidt jeg husker) som var deres reelle kostnader for operasjonen. Enkelte firma har senere redusert gebyrene, men ikke ConveneCollection.

Som svar på min klage på gebyret svarer firmaet bl. a; «Ved utsendelse av faktura forholder vi oss til de kravene som følger av loven. Det er per i dag ikke lovfestet konkret hvilken størrelse fakturagebyret kan ha, men vi følger utviklingen tett for å sikre at vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene som gis fra offentlige myndigheter om dette. Convene som leverandør av betalingsløsninger for helsesektoren gjør en løpende vurdering av kostnaden og arbeider for å sikre at beløpet ikke er høyere enn nødvendig.»

Firmaet må ha hatt fellesferie da den offentlige diskusjonen om fakturagebyrer foregikk sist sommer. At de kan ha fulgt utviklingen tett er ikke troverdig og de må med overlegg ha oversett Forbrukerrådets klare anbefaling. Å sende ut en automatisk generert faktura på mail koster ikke i nærheten av kr 71.