Resten av mannskapet oppfordres av jungmann Hadle Rasmus Bjuland i KrFU til å lette skuta av grunnen ved å kaste over bord ballasten. Ideologien. «Avblås kampen mot fri abort! Innse nederlaget og heis det hvite flagget!» Flertallet av mannskapet på broa skal ifølge Vårt Land ha nikket sin tilslutning til den frimodige ytringen nede fra dekket. I samme avis avviser samtidig admiralen alle rykter om mytteristemning blant mannskapet.

Initiativet ble også fulgt opp av tidligere informasjonssjef i partiet, Nils-Petter Enstad, i et innlegg her i avisen 7. september. Han mener partiet trenger en tenkepause. Kanskje en slik tenkepause kan gi anledning til nødvendige refleksjoner omkring hvilke etiske forpliktelser som bør følge av ideologiske standpunkter i politiske sjøslag?

Politikk er kompromissets kunst. Samtidig skal man ikke gå på akkord med sin samvittighet. I skjæringspunktet mellom to slike erkjennelser finner man arenaene for politiske hestehandler i Stortingets korridorer, og utenfor partikontorene. Pragmatiske hensyn, som å ta vare på velgeroppslutning, partiets troverdighet eller politiske talenter, kaller den ene dagen på viljen til kompromiss og avvik, den neste på fast kurs mot målet – som stadig synes å ligge bak horisonten et sted. Samtidig forteller din samvittighet at et sted må grensen gå. Det må finnes normer og prinsipper som er hellige og ukrenkelige – selv for en politiker. Selv under sperregrensa!

Senterpartiet har det ikke stort bedre. Ordføreropprørene i begge regjeringspartiene er sannsynligvis bare krusninger på vannet, og for det gamle bondepartiet må fortvilelsen over både nedpløyde avlinger og valgløfter få fortvilelsens tårer til å presse på. En ting er troverdighet og valgbarometre. Langt verre å se sine trofaste velgere i øynene.

Stryker man det ideologiske flagget av masta, eller vender man skuta på åpenbar akkord med sitt politiske oppdrag, av frykt for å miste velgeroppslutning eller regjeringsdeltagelse, har de to partiene samtidig levert sin kapitulasjonserklæring. KrF forsvinner i kjølvannet til Den flyvende hollender. Senterpartiet kan bare håpe at rotvekstene vi spire igjen til våren.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.