1. desember lanserte vi i Røde Kors rapporten «Når barn må være voksne – skildringer om oppvekst i fattigdom». Gjennom dybdeintervjuer og spørreundersøkelser har vi snakket med unge om det å vokse opp i familier med svært dårlig økonomi.

Rapporten beskriver hvordan de unge har blitt holdt utenfor viktige arenaer for læring og opplevelser – både på skolen og i fritiden. I Norge er det 115 000 barn som vokser opp i en fattigdom som bidrar til at man må takke nei til bursdager, ikke kan delta på fritidsaktiviteter, får tilstrekkelig nok næringsrik mat eller kan reise på ferier. Det er 115 000 enkeltskjebner med hver sin unike historie.

Skammen går igjen som en rød tråd. Det er flaut å vokse opp i fattigdom. Fattigdom bidrar også til at barn og unge havner på utsiden av fellesskapet. Både på fritiden og i skolen. En av historiene vi fikk er et godt eksempel på det: «Når man går i andre klasse, så snakker man plutselig litt mer om bursdagsgaver og julegaver, så sitter man der selv og har liksom ikke lyst å fortelle noe. Så folk hadde ikke lyst å være sammen med meg da, for jeg hadde ikke noe å fortelle».

En annen historie illustrer hvordan mangel på noe så enkelt som skolemelk kan gi en opplevelse av å være på utsiden av fellesskapet. Det ene barnet vi har snakket med forteller at hvis han hadde lyst på melk, måtte han enten få rester fra venner, eller vente ved melkeavdelingen på slutten av dagen i håp om å få noe som var til overs.

Det er hjerteskjærende, og det skjer i vårt nærmiljø hver eneste dag. Det er ikke nødvendigvis synlig, men mange barn bærer likevel på en skam og dekker over virkeligheten de befinner seg i.

Røde Kors mener at alle barn og unge i Norge skal ha like muligheter uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Dette er ikke tilfelle i dag. Også i vårt fylke påvirker fattigdom barndom og livsutsikter.

Både fylke, kommuner og nasjonale myndigheter har et ansvar for å gjøre noe med dette, og vår oppfordring er: •Unngå tilbud og aktiviteter i skolen som innebærer foreldrebetaling, og etterstreb tiltak som hindrer utenforskap. De unge i denne rapporten fremhever viktigheten av gratis skolemat. •Gjøre skolefritidsordningen tilgjengelig for alle barn uavhengig av geografi og inntekt. •Gi alle barn og unge tilgang på minst en fritidsaktivitet. •Lage flere gratis sosiale møteplasser for barn og unge, med stabil drift, både i hverdagen og i skoleferier.

Hva gjør vi i Agder Røde Kors? Vi ser at behovet for støtte og hjelp fra familier som strever med økonomien har doblet seg fra i fjor. Vi ser at flere barn og unge i år ønsker seg grunnleggende ting til jul som varme sko og klær. Vi ser at der vi har tilbud om varm mat settes det stor pris på.

Vår juleaksjon har mottatt dobbelt så mange søknader om hjelp med julegaver til barn som i 2021. Vi har fått søknader fra nærmere 700 familier i Agder og en stor andel av disse har mottatt julegaver. Dette tilsvarer nærmere 2.000 barn og unge som har mottatt julegaver fra Røde Kors i Agder.

I tillegg foregår det en rekke juleaktiviteter som lokalforeningene våre arrangerer i sine kommuner i Agder. I 2021 fikk 2.224 barn glede av disse juleaktivitetene. Nå i år har lokalforeningene planer om å nå nærmere 4.600 utsatte barn og unge.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.