Skipsopphugging på Andøya – risiko og beredskap for brann

foto