På bystyrets møte i Kristiansand forrige uke ble våre utrygge skoleveier diskutert. Vi trenger desperat å oppgradere skoleveiene, men det går for sent, og systemet fremstår så byråkratisk at nesten ingen forstår noen ting. Jeg syntes det er tragisk at det går så sent med å få på plass tryggere skoleveier. i Agder. Vi har etterslep over hele linjen, og sånn vil det være i mange år fremover også hvis vi ikke endrer måten vi jobber på. Vi er et land som har så tungrodd byråkrati at tiltak som er vedtatt og nødvendig ikke blir gjennomført før etter flere år.

Jeg vet at mine folk i samferdsel jobber så raskt de kan, men de har også utfordringer med lite penger, enormt vedlikeholdsetterslep, tungrodd byråkrati, og mange ulike aktører.

Jeg skulle ønske at jeg som leder av hovedutvalg for samferdsel i Agder hadde mer handlingsrom, for å få fortgang. Donald Trump klarte å kutte tiden på samferdselsprosjekt, men det satt langt inne. Det var først da han truet med å avskjedige samtlige ledere at de fikk fart på seg. Den samme tilnærmingen har vi ikke i Norge. Heldigvis.

Men at det skal trekke så ut i tid, og at det er flere aktører som skal ha et ord med i laget gjør dette også krevende. I 2011 så bestemte Norge seg for å bombe Libya, det ble avgjort på rundt 24 timer. I de påfølgende dagene bombet Norge hus, veier, infrastruktur og sykehus i Libya. Men innen samferdsel så klarer vi ikke sette ned farten til 30 og lage en humpel.

Vi må finne en måte å gjøre dette enklere på fremover, og jeg vil gjerne be om en orientering på hva vi kan gjøre, og om vi kan la en aktør ha ansvaret for fart og trafikkdempende tiltak.

Det kunne også vært interessant å sammenlikne oss med andre land. Når det gjelder vei, så er våre naboer land som er fattigere enn oss, men stort sett har de bedre veier.  Vi må gjennomføre ekstraordinære investeringer hvis vi kommer inn i regjering igjen. Landet vårt bærer ikke preg av at vi er verdens rikeste land, når veiene våre faller sammen.

For å avbyråkratisere må staten på banen med nye retningslinjer, men jeg vil uansett be samferdselsadministrasjonen om å se på tiltak vi kan gjøre for å kutte i byråkrati.

Norge har penger til å utbedre våre veier, men staten velger å ikke gjøre det, samtidig så har vi så tungrodd byråkrati at vi ikke får ting gjort. Den samme betegnelsen burde vært noe som kun ble brukt på å beskrive tidligere sovjetrepublikker, men dessverre og egentlig helt ubegripelig så kan den betegnelsen brukes på infrastruktur i verdens rikeste land, nemlig Norge.