Endelig, tenkte jeg, endelig er det noen som løfter diskusjonen om Kristiansands utseende og estetikken i byutviklinga!

Og det trengs. Som gammel kristiansander, vokst opp på 60-tallet, men fraboende fra byen (i mitt hjerte) de siste tjue årene, ser jeg byen fra noe avstand, og gjør meg noen refleksjoner.

Etter mitt syn har arkitektene forarmet byen. Jeg er ikke fortrolig med hva som bygges i sentrum. Glass og kalde fasader finner man, ikke bare i vår by, men egentlig i alle byer. Det virker som om artikkelforfatterne har helt rett i at «det virker som om alle byens arkitekter har gått på samme skole». Alle skal liksom presentere signalbygg?

Se på byens innkjørsler, der hvor besøkende og passerende publikum får sett byen, blir tatt imot visuelt. Er de som styrer ståket, fornøyd med hva og hvordan byen presenteres?

Jeg er såvidt gammel at jeg legger større og større vekt på pietet. Pietet overfor arven vi har, byens tidligere særpreg. Posebyen, Gravane, Lund og ikke minst Markensgada.

Hva har kapitalen fått igjen for investeringene sine? Store bygg, masse leieplass for utleie. Men som artikkelforfatterne påpeker, det lune sørlandspreget av byens sentrum, hvor er det blitt av?

Det legges vekt på teknikaliteter og formaliteter, det må vel være mulig å kunne kombinere slike krav inn i også et krav om estetisk utførelse?

Jeg vet at det er vinter og lite fristende, men likevel, ta en tur i tidlige tiders Kristiansand, i bevarte kvartaler i byen, og tenk hvordan for eksempel hva som kunne vært utvikla på jernbanetomta om visuelle, estetiske elementer fra disse tidligere kvartalene hadde blitt presentert og benyttet på den kremtomta der. Noen har klart dette i forbindelse med Fiskebrygga og Kanalen, men der stoppa det… dessverre.

Det er mye å hente på å endre litt fokus, ta med hvordan vi vil at byen ser ut, og ikke minst vil at den skal se ut i framtida. Moderne byggeteknikk er ikke bare aluminium og glassfasader. Vi kan gjøre mer ut av det, så jeg håper at folk nå benytter anledninga til å ta opp dette med estetikk i hverdagen. At noen arkitekter setter steg og viser utbyggere at der finnes muligheter til å lage en by som ikke kopierer andre byer, men får et særpreg slik at folk som kommer til byen kan identifisere den som «typisk kristiansandsk!»

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.