Det er hjerterått og et stort svik mot nordmenn at de av våre medmennesker som har altfor lite, får enda mindre grunnet økte priser på mat, strøm, renter, drivstoff, egenandeler, sykdom, bompenger.

Hvordan kan pensjonister være en belastning for velferden? De har betalt skatt moms og avgifter heile livet!

Jeg gremmes over og kan aldri godta at minstepensjonister, uføretrygdede, aleneforsørgere, syke, gamle og unge med nedsatt funksjonsevne blir behandlet som annenrangs borgere i kongeriket Norge!