Halleluja-stemning. Nå skal Mandal på verdenstoppen i godhet, vi skal redde klimaet og skaffe strøm. Jeg vet ikke hvem som tror på de store vyene om hundrevis av arbeidsplasser. Om vindturbiner som skal gi strøm til forfrosne mennesker i Europa. Om klimaet som skal reddes ved «vår hjelp».

Jeg tror ikke på det.

Jeg tror at løftene om store penger virker opphissende og kan få staute politikere til å miste bakkekontakten. Det ser vi jo. De tror på det såkalte «grønne skiftet» som er blitt det nye halleluja-ropet.

Det grønne skiftet betyr mer vekst for intensivert utbygging av fornybar energi. Statnett og NHO skremmer oss med kraftunderskudd allerede i 2027.

Men hva skal kraften brukes til? Datasentre, batterifabrikker og kryptofabrikker. Sokkelen skal elektrifiseres. Vi ser at utbyggingen trumfer høyesterettsdom og menneskerettigheter. Det hele fører til en Klondyke-stemning blant investorer, kommunepolitikere og spesielt ordfører.

Jeg aksepterer ikke premissene for å rasere og ødelegge naturen verken i Sodevika, Jåbekk sør eller andre områder ved å sette i gang vidløftige prosjekter som kanskje ikke vil gagne noen.

Hva med Montreal-avtalen? Etter som jeg har forstått på ordføreren har den ingen innvirkning på Lindesnes kommune. Men den kan da ikke bare feies under teppet!

Verden tåler ikke mer ødelagt natur. Ved å forsere utbyggingen av vindturbiner får vi et nytt forurensingsproblem til havs. Vindturbiner forurenser. De slites av vind og regn og slipper ut farlige stoffer slik som PFAS, som skal forbys, massevis av mikroplast, rett i havet. Hver enkelt turbin medfører spredning av bisfenol A, borestøv iblandet boreolje, glassfiber, karbonfiber, epoxy m.m. I og med at hver turbin inneholder 2000 liter olje, er det også fare for lekkasjer. Gyteområder for tobies vil bli negativt berørt. Sjøfugl dør i hopetall. Jorda er nesten ødelagt. Det finnes ikke lenger rent regnvann noe sted i verden.

Det er tid for politikerne våre til å jorde seg, besinne seg, se realistisk på hva de holder på med. Kan de da klare å hoppe av karusellen? Dessverre er prestisjen i planene blitt veldig stor.

Men – hva med å vente litt? Snart snur vinden. Det kommer stadig ny kunnskap om hvor mye vindturbinene forurenser – og hvor mye plass de tar som spesialavfall når de må tas ned om ca. 20 år. Dessuten gir de bare strøm i 1/3 av tiden.

Vindturbinene er ikke løsningen. Vi må ikke tillate at den grønne industrien gjøres til enda et forurensingsproblem. Vi kan stanse den skadelige veksten i industrien bare ved å spare strøm, gjøre bruk av den på smartere måter. Vi kan oppruste eksisterende kraftverk o. l. Vi er nødt til å innfri klimakravene med tiltak som er klimavennlige.

Vi må ikke tillate at den grønne industrien gjøres til enda et forurensingsproblem.

Det som er sikkert, er at ødeleggingen av naturen må stanses, naturen som er så viktig for å oppta CO2 som gir livsgrunnlag for biologisk mangfold, den som er helt nødvendig for vår psykiske og fysiske helse, for gledene i livet. Min mor pleide å si når hun var litt sliten: Jeg går en liten tur i skogen for å lufte sjelen.

Kjære ordfører, ordførerkandidater med flere: Gå en liten tur, gjerne på Jåbekk!

Innlegget er forkortet. Red.