Om barnepalliasjon og Andreas Hus er det mange meninger. Poenget er at Stortinget har akseptert premissene og vedtatt et tilskudd på dette grunnlaget. Dermed er denne diskusjonen irrelevant for bevilgningsspørsmålet. Det har vært skremmende å se hvordan politikere og presse (og fagfolk) har sauset dette sammen og brukt det som argument for å omgjøre et stortingsvedtak. Bør man ikke fra folk i slike posisjoner forvente et minimum av evne til å holde tingene fra hverandre?

Men saken har også mer vidtrekkende konsekvenser: Har regjeringen myndighet til å omgjøre et stortingsvedtak? Svaret er Nei. Det er det demokratisk valgte Stortinget som er landets øverste myndighet. Regjeringens (som ikke er demokratisk valgt) oppgave er å gjøre det Stortinget bestemmer. Stortingsvedtak er derfor premisser i budsjettfremlegg.

Når regjeringen nå har satt dette til side, har den gått langt utenfor sitt myndighetsområde. Skal Stortinget beholde sin troverdighet, må det sette foten ned og si at dette finner de seg ikke i. På vegne av institusjonen Stortinget og helt uavhengig av partitilknytning. Det dreier seg om intet mindre enn vår demokratiske konstitusjon.

Men også pressen har sviktet. NRK utnyttet den usikkerheten som oppsto, til å reise tvil om FFBs forvaltning av bevilgningene. Med ladede begreper som «millionlønn», «luksusleilighet», «designsofa» og «reklame» sådde de tvil om foreningens seriøsitet. Hadde Fædrelandsvennen gjort jobben sin med kritisk journalistikk, hadde den bedt NRK og oss andre om å vente med å dømme pengebruken til det varslede tilsyn i november er gjennomført og tilsynet som rette myndighet har trukket sine konklusjoner. I tillegg til å arrestere den populistiske språkbruken. Men det gjorde avisen ikke, også Fædrelandsvennen skrev om saken. Og slik sviktet den på helt grunnleggende vis sitt mandat som samfunnsvokter. Slik vi har sett så ofte før, ikke minst i to svært alvorlige saker for bare kort tid siden.

Vi kan altså ikke lenger stole på et stortingsvedtak. Og vi kan ikke stole på at de som skal styre, klarer å holde orden på sine tanker. Vi kan heller ikke stole på at pressen gjør jobben sin. Denne saken har implikasjoner langt ut over det at FFB fant det umulig å drive Andreas Hus på slike premisser.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.