Det historiske masseopprøret vil gjøre slutt på mer enn 40 år med store forskjeller på fattig og rik, utbytting, undertrykking, voldelige- og dødelige brudd på menneskerettighetene.

Med venstrekoalisjonens leder som president fra 2021, syntes grunnlaget lagt til å gå videre til en åpen, demokratisk rettsstat basert på solidaritet som er fraværende i eksisterende grunnlov. Befolkningen ønsker et humant rettferdig, trygt og fredelig samfunn som rammeverk for sameksistens. Det vil åpne for verdighet i alle folks liv. De vil ta det store steget for å bygge et nytt Chile.

Ny grunnlovstekst skulle sikre alle grunnleggende sosiale og rettslige rettigheter, boliger, anstendig pensjon og retten til helsetjenester. Den mest moderne grunnloven i verden skulle sikre alle like muligheter, med vekt på likeverdighet for barn, kvinner, urfolk og minoriteter. Den skulle sikre retten til anstendig arbeid, økologi, mer makt lokalt og befolkningsmedvirkning, blant andre materielle fremskritt. Støtten var bred, tversgående og mangfoldig. Likevel holdt det ikke helt frem til valgurnene 4. september.

Det nedslående historiske tilbakeslaget kom med valgresultatet. 61,87 prosent sa overraskende nei til ny grunnlov mot alle odds.

Militærkuppet i Chile i 1973 ble støttet av USA. I dag er fienden den samme. Vi ser tendensene blant annet i amerikanernes og vestlige lands våpen- og pengestøtte til Ukraina. Kommunister og fagbevegelsen verden over må være på vakt mot fascistiske tendenser som forteller at det ikke lenger er behov for klassekamp. Vi må avvise de som forbyr fagorganisering og -foreninger eller som vil at arbeidere og arbeidskjøpere skal være organisert i samme forening. Vi må kjempe mot de som vil hindre streikerett og der fagforeningsledere, politikere og minoriteter blir forfulgt, fengslet, hetset og drept, der politiske partier blir forbudt, der minoriteter og urfolk ikke får utøve sitt språk og sin kultur.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) gir sin fulle støtte til de våkne og inviterer til tverrpolitisk samarbeid mot fascisme. Kampen for frihet, fred og sosialisme forsetter også når vi markerer Chiles nasjonaldag 18. september.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.