Men gjennom årene har hun gjort meg litt nysgjerrig. Hvem er denne kvinnen som skriver disse kommentarene? Hvorfor er hun så kritisk til kristendommen? Protestfestivalen? Hvilke nettverk har hun her i byen? For noen uker siden var jeg så heldig å få være tilskuer til en debatt i regi av Human-Etisk Forbund på Arkivet der jeg opplevde kulturredaktør Blågestad som en god muntlig debattant. Antakelig var hun blant sine egne.

Panelet var en topptung forsamling av kulturpersonligheter i Kristiansand med blant andre filmskaper Kristian Landmark og arrangementsansvarlig på Arkivet og tidligere teatersjef Birgit Amalie Nilssen.

Panelet skulle ta for seg spørsmål som «Er sterkt religiøse samfunn varmere og bedre for minoriteter, fattige og sårbare?» og «Hvilke verdier bygger likeverd, likestilling og inkludering?».

Med så upresise spørsmålsstillinger gikk samtalen i mange retninger, men endte som oftest i et gjørmete myrhull. I dette gjørmehullet var de fleste paneldeltakerne enige om at Kristiansand, i motsetning til Arendal, er en litt håpløs kristenkonservativ by uten interesse og kunnskap om kunst. Dessuten ligger likestillingen langt etter, spesielt i kristne miljøer.

Med unntak finnes. For paneldeltakerne var premierene på filmene K-Town og Perleporten høydepunkt. Hundrevis av folk var samlet og paneldeltakerne skildret premierene som et fristed, et sted det var nok luft å puste i. Midt i Kristiansand.

I de siste dagene har avisen hatt tre gode tekster om Cultiva, byens kulturelle slagskip. Den ene teksten hadde overskriften «Folk og røvere i Kristiansand» og drøftet Cultivas økonomiske grunnlag og historie. Den andre hadde overskriften «Får Cultiva penger til grønne framtidsvisjoner» og forteller hvem som har fått penger ved siste tildeling. Blant annet to av debattdeltakerne i nevnte debatt, filmskaper Landmark og Birigit Amalie Nilsen som hver fikk i underkant av en million for sine framtidige prosjekter. Den tredje artikkelen hadde overskriften «Cultiva for Kristiansand» der Cultivas styreleder og daglige leder redegjorde for alt Cultiva hadde fått til i byen.

Så tilbake til kulturredaktøren. Et par spørsmål til deg.

Hvorfor dekket ikke Fædrelandsvennen denne debatten med så stor tetthet av Kristiansands kulturpersonligheter? Neste spørsmål. Ville det i disse tider der nepotisme og habilitet blir drøftet på nasjonalt nivå være en ide for Fædrelandsvennen å undersøke bindinger mellom kulturlivet og media her i Kristiansand?