Fylkesberedskapsrådet i Agder var raskt ute da snøkaoset var et faktum og oppfordret alle som kunne, om å la bilen stå og benytte hjemmekontor.

Samtidig var det viktig for Agder kollektivtrafikk (AKT) at vi ikke belastet bussene unødig da fremkommeligheten og dermed tilbudet, var begrenset. Det var viktig for oss å lojalt følge disse bestemmelsene så langt som mulig. I likhet med andre virksomheter i de berørte kommunene oppfordret vi derfor til at de som kunne, jobbet hjemme. For sykehusets del var det viktig at parkeringsplassene vi hadde tilgjengelig disse dagene måtte prioriteres til pasienter og ansatte i samfunnskritiske funksjoner måtte stille fysisk på jobb. Av totalt 7500 medarbeidere jobber cirka 600 administrativt/merkantilt. Noen medarbeidere i kliniske stillinger hadde digital pasientoppfølging hjemmefra. Med andre ord: Ledere og administrativt ansatte tok oppfordringen og var på hjemmekontor.

Jeg har forståelse at det kom reaksjoner på internmeldingen hvor vi i vår første versjon på intranettet satte bruk av feriedager som et alternativ for ansatte som ikke kom seg på jobb grunnet værforholdene. Våre medarbeidere utviste en fantastisk innsats og kreativitet for å finne løsninger for å komme på jobb, og har strukket seg langt for å sikre pasientbehandlingen på Agder. Det er vi skikkelig stolte over og takknemlige for. Så har det vært noen ytterst få som av ulike årsaker ikke klarte å komme på jobb. Vi oppfordret lederne til å finne individuelle og fleksible ordninger sammen med de få ansatte dette måtte gjelde. Det kunne være avspasering, faglig arbeid/selvstudier, bruk av fleksitid etc. Trekk i lønn har aldri vært vurdert. Det å ta seg feriedag var kun ett alternativ som kunne benyttes i den første versjonen som ble lagt ut.

Vi har informert internt om at om noen uriktig er trukket i ferie, vil vi rette opp i det.

Som det fremkommer i arbeidsavtaler i offentlige virksomheter, er det ansattes plikt til å sørge for å komme på jobb. Dette snøværet ga våre medarbeidere spesielle utfordringer som fordret fleksibilitet av helseforetaket. Og det vil vi vise.