Restaurantbransjen baler med de høye strømprisene, og Fvn er på lørdag igjen et ukritisk mikrofonstativ for bedriftseiere som sliter og vil har gratis penger fra staten.

Det er lett å ha sympati med de som har det vanskelig. Mat og Uteliv som eier mange restauranter hevder i avisen å ha fått en økning fra 2 mill. til 5,6 mill. pr. år. Med en omsetning på 160 mill. utgjør økningen i overkant av 2 prosent av omsetningen. Ingen – ingen ansvarlig bedriftseier satser så hardt at de ikke kan tåle en økning på 2 prosent.

Bransjen har vært gjennom mange år med stor etablering av nye restauranter. Risikovillige investorer har sett muligheten til å tjene mye penger, og startet mange nye restauranter og utesteder med millioner i overskudd.

Vi kan lese at flere selger øl med tap for å trekke kunder. Bransjen rapporterer at de sliter med å få tak i ansatte til alle restaurantene. Stor statsstøtte under pandemien gjorde at lange færre bedrifter enn normalt gikk konkurs. Til glede for restauranteierne og ikke minst huseierne.

Nå krever man statsstøtte – igjen. For å forhindre konkurser, hevdes det. Bør det være skattebetalernes oppgave å forhindre konkurser? Hva skjer hvis en restaurant går konkurs? Eierne taper penger. Huseier taper penger. Kanskje taper både bank, stat og leverandører litt penger. Er markedet godt og restauranten populær, vil nye eiere stå i kø for å starte opp igjen. Kanskje må huseier redusere husleien. Og hva med de ansatte? De har krav på å få fortsette i jobbene sine og er sikret lønn gjennom lønnsgarantifondet.

Hva da med de svake restaurantene? De som ingen vil starte opp etter en konkurs? De vil forsvinne. Investorene taper litt penger og de ansatte får nye jobber i en bransje som skriker etter folk.

Å dele ut skattebetalte strømsubsidier til bedrifter er å gi penger til eierne og huseierne. Investorer som tjener ubegrenset i gode år. Nå vil de ha dine og mine skattepenger når det butter litt.

Har du noen gang hørt en bedriftseier be om å få betale ekstra når de har et godt år? Neppe. Bør de da få gratis penger når de får et dårlig år? Uforutsette utgifter er en viktig del av det å drive business. Noe alle seriøse bedriftseiere må ta høyde for. Hvis 2 prosent velter bedriften din, har du satset for hardt. Skattepengene bør gå til de blant oss som virkelig har det vanskelig. Ikke til å beskytte risikovillige investorer som satser over evne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.