Jeg har vært i kontakt med Walle med spørsmål om tilliten til Mevold har vært styrebehandlet. Uten svar!

6. september skrev Hanne Damsgaard, pasientombudet i Agder, en litt tvetydig setning i Fvn: «Det er opp til styret ved Sørlandet sykehus HF å vurdere administrerende direktør sin stilling, og Nina Mevold har nå styrets tillit.»

Jeg fikk deretter bekreftet (8. september 2022) av sykehusets kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen; det har ikke vært en sak i styret om tillit til adm. dir. Nina Mevold.

I en av distriktets største «bedrifter» hvor det har vært utført hundrevis av feiloperasjoner med ufattelige konsekvenser av en ikke utdannet ortoped, unnlater styret å ta stilling til Mevolds tillit!

Jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst misvisende av både pasientombudet og styrelederen å hevde at Mevold har styrets tillit? I det minste må det stilles spørsmål til omdømmet til dem begge, da saken ikke har vært styrebehandlet.

Etter skandaledommen i tingretten hvor legen Omarchanov ble frikjent hvor rettens flertall rettet krass kritikk mot ledelsen ved sykehuset, har det ikke vært noen reaksjoner fra hverken styrelederen eller fra ledelsen på sykehuset.

Flere enn meg vil nok igjen stille spørsmål ved tilliten til den ansvarlige ledelsen ved sykehuset?

Jeg oppfordrer derfor styreleder Bjørn Walle å ta opp som egen sak om styret har, uten forbehold tillit til adm. dir. Nina Mevold, og publisere resultatet og hvordan hver enkelt stemte?

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.